Ladda ner Annonsmallen som PDF genom att klicka HÄR


Rabatter

30% vid bokning av 3 st annonser (i följd).
50% vid bokning av 6 st annonser (minst vartannat nummer).
50% rabatt erbjuds alla föreningar*

Vi erbjuder även FÖRENINGSYTOR: 

(Sextondelsida 399:- & Åttondelsida 599:-)* 

*Ej föreningar med betalda poster.