Upplev gammaldags Järnframställning i Järbo

Upplev gammaldags Järnframställning i Järbo

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Kuxaregionen har en lång och fascinerande historia av järnframställning. De skriftliga källorna till hur, var och under vilka förhållanden järn skapades i vårt närområde när processen var i sin linda är få.

Hälltjärnprojektets medlemmar söker sedan mitten av nittotalet att återskapa processerna genom att vandra ut i markerna, samla den järnrika rödjorden, torka och rosta den enligt gamla metoder, hetta upp den i blästugn till ca 1200 grader med egentillverkad kol och sedan, till många åskådares stora förtjusning, hamra ut orenheter för att forma järntackor.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


I vackra Hälltjärn, djupt inne i skogen utanför Järbo, tänds blästugnen två helger per år under höst och vår för publik.  I år samlades ett stort antal besökare, och enthusiaster i alla åldrar i den omsorgfullt återskapade miljön. Ungnen står under ett tak, stöttat av stora timmerstockar. En vattenränna driver stillsamt ett stort skovelhjul av trä, som i sin tur ger liv åt två blåsbälgar; ugnen andas i takt med dem och lågorna lyser orangeröda och intensivt blå i nyfikna ansikten.

Området är inte nytt för järnproduktion; vid sjön finns en slaggvarp, en hög av restprodukter ifrån processen, som daterats 2000 år gammal.

John Tangen och Erik Persson vid härden.  Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

John Tangen och Erik Persson vid härden. Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

John Tangen, en tongivande medlem av de ca 100 anslutna till Hälltjärnsprojektet berättar:

- Allting spelar roll för hur järnet blir, om det blir. Luftmängden ifrån bälgarna, storleken på kol, timing; kanske till och med humöret på de som är med, skrattar han och fortsätter.

- När vi började fick vi ändra en parameter i taget för att tydligt kartlägga resultaten. Idag är vi snart uppe i 150 experiment.

John leder rutinerat både publik och deltagare igenom processen idag. När väl järnmalmen reducerats i lågorna till en klump i botten av ugnen, behöver proceduren att plocka fram ‘‘luppen’’ med tänger och hamra den förberedas med de som idag ska genomföra eldprovet.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Lars Hansson, en pensionerad folkskollärare ifrån Mora, attraheras till lika stor del av den historiska aspekten av järnframställningen.

- Det finns en hel del som tyder på att järnframställningen i den här regionen varit en viktig del utav den ackumulerade rikedom som arkeologer dokumenterat i tex Birka.

- Kunskaperna gick ifrån generation till generation och själva utförandet har i vissa fall varit ritualistisk. Det har förekommit offer vid järnframställning, och stora delar av samhällets resurser har lagts på tillverkningen, fortsätter Lars.

Lars Hansson, enthusiast ifrån Mora.  Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

Lars Hansson, enthusiast ifrån Mora. Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

John har fått sällskap utav Erik Persson vid härden. De båda vännerna kan intyga till just mängden arbete som föreningen lägger ned på intresset.

- Det krävs ca 100 kilo insamlat material för att att göra 1 kilo järn. Det är 100 kilo som bärs igenom skogen innan det kommer hit och den egentliga framställningen börjar.

I byttor står grundmaterialet i sina olika former för besökare att se och känna på. Den röda jorden mörknar som en höstskog och blir magnetisk efter rostningsprocessen; den varvas omsorgsfullt med lager av kol i ungnen.

- Jag har arbetat i stålindustrin och har därför en koppling till det här, men en stor del av attraktionen för mig är sammanhållningen och att göra någonting helt annorlunda. Vi har haft experter på besök här som sett gammaldags tillverkning i olika delar av världen. De har varit imponerade utav att vi lyckas framställa malm ifrån sådant sådan ‘‘skitjärn’’, skrattar Erik Persson.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


När den glödheta, flytande slaggen töms ur botten på ugnen, kliver besökarna nyfiket allt närmre. John tömmer ugnen på brinnande kol och en av deltagarna lyfter med en lång tång upp luppen. Gnistor slår ut när den hammras med en enorm träklubba.

Hälltjärnsprojektet har idag ca 100 medlemmar, hälften har förankring i närområdet men en stor del söker sig hit från andra delar utav landet. På föreningens hemsida www.helltjern.se kan du hitta information om järnframställningen och kontaktuppgifter.

Håll ögonen öppna när du vandrar i naturen, kanske kan dina tips leda till ett fynd av järnrik sand.


Läraren fann familjeidyllen i Gammelfäbodarna

Läraren fann familjeidyllen i Gammelfäbodarna

Frank Van Leeuwen - energi din bästa investering.

Frank Van Leeuwen - energi din bästa investering.

0