Hål i väggen eller hål i kassan

Hål i väggen eller hål i kassan

När den här artikeln skrivs har enligt Fortums officiella hemsida, under de senaste tre dygnen, inte mindre än 19 oplanerade strömavbrott rapporterats i Ockelbo under rubriken ”okänd anledning” eller ”tekniskt fel”.

Varje enskilt avbrott påverkar allting mellan ca: 40 – 500 hushåll. Kanske accepterar vi i tystnad, vad som för en familj i Nacka eller i Stockholms innerstad, skulle vara fullständigt oacceptabelt. Vem ska vakta ungarna om paddan inte fungerar? Men behöver det verkligen se ut så i ett längre perspektiv?

Energifrågan är ett hett ämne, både globalt och lokalt. En överkonsumtion av fossila bränslen har inte bara förändrat vår miljö, utan även klimatet i miljö debatten. Tillskotten på förnyelsebar energi ifrån sol, vatten och vindkraft samt skattereglering gör att bl.a. kärnkraftverk inte längre är lönsamma och förtidspensioneras. Ekonomins samlade kraft kramar plötsligt träd som aldrig förr med miljörörelsen, och det räcker inte längre att flytta kolkraftverken till andra sidan Östersjön för att vara en naturvän i allmänhetens nya ögon.

Moderna konsumenter är medvetna och pålästa. Vi byter ut glödlampor mot energisnåla ledlampor, köper energiklassade vitvaror, vi kompletterar t.ex. bergvärme med solenergi. Vi diskuterar och prioriterar närodlat och minskade transportsträckor. Kraftfulla Batterier i både hushålls och industristorlek serietillverkas och börjar bli en verklighet till konkurrenskraftiga priser. Företaget Tesla, som gjort sig känt för att utveckla el-bilar, har lanserat ett hushållsbatteri i en kompakt, smart modul som kan spara energi inte bara ifrån egenproduktion, men även automatiserat handla ifrån det befintliga elnätet när priserna är som bäst, priser som i företagets hemland USA varierar beronde på tid på dygnet och dagar i veckan. Våra hushåll blir trots mer elektronik allt mer effektiva och energisnåla.

Hur påverkar den snabba utvecklingen av teknologi, miljölagstiftningen och den förändrade energi marknaden landsbygden? Kan en utveckling emot större självförsörjning göra oss mindre sårbara och proaktiva i prisbildningen av energi i framtiden?

I den senaste undersökningen utav Villaägarnas Riksförbund står klart att de kommuner som valt att inte sälja sitt elnät har en tydligt lägre prisbild för enskilda hushåll.

Ockelbo, som sålde sitt elnät och sina elverk till Fortum, toppar idag prislistan för elnätet i jämnförelse med Gävle och Sandviken, men även i jämnförelse med relativ glesbygd som Hofors och Söderhamn. Vi har samma förutsättningar, lika långt emellan farstukvistarna, samma två hål i väggen, och samma landskap över vilket ledningarna passerar.

De krafter som motiverade privatiseringen då kunde omöjligt förutse hur energiutvecklingen skulle se ut men kan vi idag skapa förutsättningar för en modern och hållbar energipolitik?

Skulle vi i kommunen, kunna utveckla en långsiktig strategi för att återta elnätet där målen för avkastning styrs utav våra behov som ett alternativ till kortsiktiga vinstintressen formulerade av privata bolag. Vad är det som gör den enorma vindkraft anläggningen i Jädraås knappt lönsam idag? Är det vindkrafttekniken, eller investerarnas krav på snabb avkastning. Är investerarnas krav en rättvis måttstock för framgången av projektet?

Under 60 och 70- talet ägdes och drevs Ockelbo kommuns elnät framgångsrikt utav Ockelbo Kraft AB. För dem som minns: skedde det 19 strömavbrott på tre dygn, ens i avlägsna byar då? Hur såg kontaktytorna och lokalkännedomen ut? Hur snabbt fanns personal på plats? Hur resonerades kring förtjänsten elnätet måste göra? Allting var inte bättre förr och mycket vatten har passerat under bron sedan dess, men idag, med de teknik lösningar som miljö frågorna hjälper oss tvinga fram, kanske just det stillsamma vattnet, och de resurser som finns här, är fullt tillräckligt för vårat oberoende.

Hur ser strömförsörjningen ut där du bor? Vilka åtgärder tar ni för att möta det ibland sviktande nätet , vilken service och samarbetsvilja möter ni hos leverantörer och hur upplever ni prisbilden på el? Hur ställer sig våra politiker till den framtida energiförsörjningen?

Er åsikt är viktig för oss. Skriv till oss på redaktion@kuxabladet.se så kan vi hjälpa er tydligöra era tankar och frågor.

Jakten på polismördaren

Jakten på polismördaren

Artist JennyC

Artist JennyC

0