Wij Valsverk 2.0

Wij Valsverk 2.0

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


På Wij Valsverk i Ockelbo hölls under helgen vecka 20 en kurs i maskinvård. Deltagarna gav omsorgsfullt nytt liv till maskinerna och kartlade hur arbetsprocessen en gång såg ut.

Ifrån de vita stränderna i Varberg i södra Sverige till byn Vitåfors i norrlands inland lockade det sällsynt välbevarade kulturarvet i Ockelbo entusiaster.

‘‘Valsverket är centralt i Ockelbos historia. Det vill vi lyfta fram’’

berättar arbetslivsintendent och kurssamordnare Helena Törnqvist ifrån Arbetets museum i Norrköping.

Wij Valsverk byggnadsminnesförklarades 1990 och är en av de utvalda platser där maskinvårdskurser hålls under ett treårigt projektarbete som solstrålen Helena nu samordnar.

Kursledaren Mikael Kruse undersöker ångmaskinen.  Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

Kursledaren Mikael Kruse undersöker ångmaskinen. Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

‘‘Samhället här har ju vuxit fram som ett resultat utav Bruket. Valsverket bär därför på viktiga historier värda att bevara och låta människor ta del utav.’’

Under fredagen hade gruppen, som innehöll 10 deltagare, en teoridag där de gick runt på valsverket, undersökte och delade med sig av sina intryck. Under lördag och söndag gav de sig handgripligen i kast med att få fart på några av maskinerna.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Wij Valsverk är iögonfallande välbevarat och har stor potential att kunna bli ett populärt turistmål.

‘‘Kulturarv är ett incitamentet för att resa, att kunna ta del av en plats historia’’

menar Helena, och visst är det så.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


För en liten kommun att kunna profilera sig, krävs en tydlig linje och ett arbete som bjuder in till engagemang; som lyfter det unika i vår närmiljö och värnar om att berätta de historierna.

Pisa i Italien har ett misslyckat byggprojekt, och väldigt god mat. Det räcker för att locka turister ifrån hela världen år efter år.

Idag finns i Ockelbo ingen självklar person eller förening som driver idén med att lyfta fram denna kulturskatt. 

‘‘Tvärtemot vad många tror ökar det ideella engagemanget i Sverige’’

berättar Helena som utifrån sin erfarenhet ser stort potential i Wij Valsverk. På andra håll i landet har orter med sämre förutsättningar lyckats skapa lukrativa affärsverksamheter utifrån sina gamla bruk.

Nils och Anna Engfors reste närmare 80 mil från Vitåfors för att vara med på maskinvårdskursen i Ockelbo.  Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

Nils och Anna Engfors reste närmare 80 mil från Vitåfors för att vara med på maskinvårdskursen i Ockelbo. Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

Helena växte upp i Norrköping under en tid av modernisering efter att industrin lämnade staden.

‘‘Över 500 fastigheter revs. De som blev kvar hade man helt enkelt inte hunnit med att riva. Idag är de stadens stolthet’’

berättar Helena.
Arbetets museum blev ett startskott i Norrköping under 90-talet vilka tog till vara på utdömda byggnader som bara stod och väntade på att rivas.

‘‘Människor är stolta över att komma från Norrköping, så har det inte alltid varit’’

menar Helena. Hon avslutar vårt samtal med en uppmaning:

‘‘Var stolt och lyft fram din historia!’’

Vad gör man från kommunalt håll?
Patrik Fliesberg är sedan november ansvarig tjänsteman för verksamheten på Wij valsverk. Han tog kontakt med Arbetets muséum och som i sin tur anordnade en kurs i maskinvård efter att ha besökt valsverket och funnit det lämpligt för kursen. Men vad görs från Ockelbo kommuns sida för att komma igång med en verksamhet på valsverket?

‘‘Första prioritet är att samla en grupp människor som brinner för detta’’

säger Patrik och nämner som exempel gruppen Wij vänner, vilka är en volontärgrupp för Wij Trädgårdar.
Han hoppas kunna engagera bygden i frågan och det kommer även anordnas studiebesök för skolelever.

‘‘Vi söker människor med intresse för lokalhistoria, industri, maskiner etc.’’

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Kanske borde krafterna bakom Wij i ren självbevarelsedrift snegla på och söka samarbete med Jädraås-Tallås Järnvägar som verkligen lyckats bygga en attraktiv rörelse kring intresset för lokalt kulturarv och teknik. Skulle ett samarbete mellan parterna göra att turister väljer att stanna längre i regionen? Skulle en arbetarbostad kunna återställas i orginalskick och visas upp som i populära Skansen? Skulle det vara tänkbart att en barnfamilj köper karameller över disk i handelsboden vid Pålsgården på vägen hem till campingen en varm sommar eftermiddag? Vilka fler platser på Wij och kring anläggningarna skulle vara naturliga för lokala aktörer att visa och sälja sina varor eller upplevelser? Kan ytor säsongsvis göras tillgängliga genom samarbeten? Kan anpassningar göras för transporter mellan attraktionerna och boenden, även för funktionshindrade? Häst och vagn, ånglok, dressin på spår?

Annika är förtjust i Ockelbo men efterlyser bättre skyltning och ställplatser för besökare med husbil.  Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

Annika är förtjust i Ockelbo men efterlyser bättre skyltning och ställplatser för besökare med husbil. Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

Tydlig skyltning för besökare. Ställplatser för husbilar med möjlighet att tömma latrin och sopsortering. Kan man återställa stranden vid bysjöns södra sida, ha uthyrning av rodd båtar, SUP-brädor osv? Vare sig Rom eller Pisa byggdes på en dag, men i valet utveckling/avveckling. Var står du?

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


I sommar kommer Wij valsverk att vara öppet för allmänheten under samma period som intilliggande Wij Trädgårdar. Även om verksamheten idag endast är ett embryo av vad det skulle kunna bli är Wij valsverk redan något alldeles speciellt, välbevarat och unikt – själva hjärtat i att Ockelbo finns och ser ut som det gör idag. Det måste vi ta vara på.


FAKTA: Wij valsverk (1797-1933)

  • I anslutning till Wij säteri anlades ett 1797 ett bruk.

  • Den svenska järnhanteringen expanderade rejält mot slutet av 1800 talet då bland annat valsningstekniken utvecklades.

  • Ämnena som användes i Wij Valsverk hämtades i Brattfors och Jädraås, valsades ut i olika dimensioner och såldes till manufakturverk vid andra bruk i Sverige och utomlands.

  • Valsverket togs ur drift 1933 och är ett av de bäst bevarade och mest intakta av sitt slag i Sverige.

  • Portarna förblev stängda fram till tidigt 80-tal då Hembygdsföreningen anordnade temakvällar i ämnet ”Lär känna din hembygd”, och väckte ett nytt intresse för valsverket.

  • 1984 grundades stiftelsen för Wij valsverk av Ockelbo kommun, Kopparfors, Ockelbo hembygdsförening och Amatörteaterföreningen Tiljan.

  • Idag är Ockelbo kommun den enda återstående stiftaren.


odla - som ett proffs

odla - som ett proffs

Fantasifulla Smoothies

Fantasifulla Smoothies

0