Farlig vägsträcka väcker oro.

Farlig vägsträcka väcker oro.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Bergbybon Ingrid Larsson är en utav många som tvingas gå i mörkret efter den hårt trafikerade Hamrångevägen. Sedan i höstas har belysningen där vägen passerar Bergby endast lyst med sin frånvaro.

- Det här är en dödsfälla. En olycka är oundviklig om ingenting åtgärdas här snart. Jag har själv fått slänga mig undan passerande långtradare. Ett barn med tankarna på annat har kanske inte den turen eller uppmärksamheten.

För Ingrid och många andra drabbade barnfamiljer och skolbarn är den mörklagda sträckan den enda möjligheten att ta sig till centrala Bergby, affärer och skolor.

-Det här är en skolväg; många barn rör sig här.

Ingrid berättar att hon haft ett mångårigt meningsutbyte med trafikkontoret, trafikverket samt Länsstyrelsen för att uppmärksamma frågor om hastighetsbegränsningen och belysning.

- De har bland annat argumenterat att sträckan blir säkrare nu, utan lysen. Det finns ingen logik eller substans i de argumenten! Det är uppenbart att de gör besparingar med våra liv som insats.

- Under en period sänkte de hastigheten på den här vägsträckan, men redan innan ljusen släcktes höjdes den igen till 80 km i timmen. Du ser själv att det är få av de tunga fordonen som följer den anvisningen.

Den här reportern gör efter att ha kört sträckan och iakttagit trafiken under en vanlig vardag uppskattningen att en stor del utav trafiken, både privat och yrkesförare, tänjer på den hastighetsbegränsningen.

Under stora delar av året är det mörkt under mornar och eftermiddagar när barn passerar till fots och med cykel. Vi frågar Ingrid hur Trafikverkets beslut påverkar just hennes rutiner.

- Jag känner att det här begränsar min rörlighet. Jag är bunden till att röra mig här när det är ljust. Det är inte ok att det ser ut så här.

Har du fler tankar eller erfarenheter relaterade till just den här frågan; var god att höra av dig till redaktion@kuxabladet.se så kan vi sammanställa just era frågor till beslutsfattare.

Mathantverk ifrån Ockelbo Kyckling

Mathantverk ifrån Ockelbo Kyckling

Bilma Cup fyller Kuxahallen

Bilma Cup fyller Kuxahallen

0