Livskraft i Eritrianska församlingen - Ockelbo

Livskraft i Eritrianska församlingen - Ockelbo

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Den Eritrianska församlingen i Ockelbo lockar många medlemmar och Kyrkan är en viktig plats för integration.

- Många Eritreaner som kommer till Sverige känner sig ensamma och isolerade, berättar Mussie Haile, ordförande i den starka och växande Frälsarens Kanoniska Eritreansk-Ortodoxa Församling i Ockelbo.

Mussie Haile.  Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

Mussie Haile. Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

- Eritreanska församlingen fyller en jätteviktig funktion för många – vi förebygger utanförskap och är en viktig del i integration och välmående för nyanlända. Mussie var själv på flykt under många år innan han via FNs flyktingprogram kom till Sverige som kvotflykting via Sudan.

- Religionen är en grundpelare för många Eritreaner och kyrkan en plats man besöker regelbundet. Där man träffar vänner och familj, där man har kurser och studerar, läser, dansar, äter och sjunger tillsammans.

- För infödda Svenskar som är vana med religionsfrihet kan det vara svårt att relatera till att en regim kan styra vilken tro, vilka tankar och idéer, vilka berättelser och traditioner du får lov att föra vidare till dina barn; därmed kanske det blir svårt att förstå hur viktig religionen är för oss.

Församlingen i Ockelbo har cirka 60 medlemmar och grenar även i Sandviken och Gävle. Över hela landet finns ungefär 9-10 Kyrkor och Mussie nämner Sundsvall, Stockholm, Hedemora, Bollnäs och Västerås som exempel. Men hur ser själva utövandet ut?

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


- Vigslar kan förrättas både borgerligt eller med en präst. Ofta genomförs ceremonin i anslutning till en gudstjänst och parets löften utbyts med hela församlingen närvarande. Det kanske inte är lika privat som ett klassiskt svenskt bröllop.

- Under begravningar kommer ofta medlemmar från flera församlingar och sörjande följer, efter bön och ceremoni, hela vägen fram till jordfästning.

- Dop görs av tradition inom 40 dagar ifrån födseln för pojkar, och 80 dagar för flickor. Det kommer sig av att Bibeln berättar att Gud skapade mannen först och kvinnan sedan.

- Det är klart att vi anpassar dop efter helger så alla kan vara med, skrattar Mussie när vi okunnigt frågar hur nitiskt dagarna hålls.

- Eritreanska namn är ofta Bibliska, som David, Jonas, Betlehem... Man får ett kyrkligt namn och ett privat. Ibland kan det vara ett och samma.

Den Eritreanska församlingen har en egen kalender, som skiljer sig ifrån den Gregorianska, med flera högtider som inte finns i Svenska Kyrkans. Under helgen vecka 19 firades Jesus Kristus dag och det sparades inte på krutet!

Under kvällen på fredagen samlades församlingen och långväga gäster från andra församlingar för att fira och äta tillsammans i A-lokalen i Ockelbo. Därefter vandrade man till kyrkan för högtiden som fortsatte till lördag förmiddag.

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB- I kyrkan är det bland annat mycket musik, och en frågesport församlingarna emellan. Den påminner lite om ”vem vet mest” på TV men handlar om trosfrågor.

Är det prestige i vem som vinner? frågar
denna reporter.

- Ha ha, nej. Det är en hjärtlig tävling, påpekar Mussie.

Mussie berättar att prästerna och diakonen också framför en fyra timmar lång sång under högtiden, som sjungs utifrån variationer av tre melodier i kyrkans egna språk, Geez.

- Vi har ett nära samarbete med Missionskyrkan i Ockelbo, där vi fått låna lokal. Förutom våra gudstjänster har vi bland annat Söndagsstudier och körgrupper för olika åldrar där. Vi har kämpat hårt för att våra barn ska ha den möjligheten.

- Det finns en låg medlemsavgift, men man betalar efter förmåga.

- Många har liksom mig flytt från förtryck, krig och konflikter. Jag ville inte delta i regimens krig och tog mig till ett flyktingläger i Sudan. Jag bodde där och körde taxi för att försörja mig i cirka tio års tid innan jag fick möjlighet att starta ett liv här.

- Konflikter uppstår när människor används som soldater och påtryckning i maktspel mellan nationer och regimer – mellan människor finns inte de motsättningarna. I vår församling möts och välkomnas alla, oavsett nationalitet, utan sådana motsättningar.

King Kong – Apornas apa

King Kong – Apornas apa

Maria Llerena - Sång, dans och glädje!

Maria Llerena - Sång, dans och glädje!

0