Att rädda liv - som yrke

Att rädda liv - som yrke

I en återblick tittar vi på räddningstjänstens viktiga arbete - under en övning i isräddning, tidig vår, i Ockelbo 2016.

Det är en svår uppgift att förbereda sig för de ofta farliga och varierande uppgifter brandmännen möter i tjänst.  Isen har ännu inte sköljt men delar av bysjön i Ockelbo är redan isfria. Brandmännen lyser upp i sina starkt färgade torrdräkter i det dämpade kvällsljuset.

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


-I morse kunde man säkert gå på den här sörjan, säger Johan Björling och nickar mot sjön.  Johan är styrkeledare hos räddningstjänsten i Ockelbo och har varit aktiv där sedan slutet av åttiotalet. 

-Det var minusgrader under natten, men under dagen förlorar isen all bärighet.

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Vi tittar på ett block is som brandman Andreas “Lillis” Eriksson, iförd en torrdräkt, och huva, för med sig ifrån det kalla vattnet. Isen är tjock, men porös, nästan stavformad som tunna pipor; den är mer luft än vatten och väger ingenting i handen. 

-Is kan vara mycket förrädisk, framförallt under början av säsongen, konstaterar Peter. 

-Så här års, när sjön sköljer, är det många fiskare som söker sig till små tjärnar ute i skogen där isen fortfarande inte smält. Då kan det vara både långt och svårtillgängligt för oss att komma till plats i händelse av en olycka, fortsätter Peter.

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


-Det är enormt viktigt att du meddelar någon närastående vart du ska och när du väntas tillbaka då du ska ut och röra dig på isar, understryker Johan. 

Han berättar att det absolut viktigaste för att rädda sig själv, eller någon annan, efter att ha kommit upp ur vattnet är att få av de blöta kläderna för att förhindra nedkylning. 

-Blöta kläder kyler mer än kall luft i sig. Ta vad du har till hands, en filt, dela med dig av en jacka eller tröja om du hjälper någon annan, berättar Johan.

Under tiden byter brandmännen av varandra i det kalla vattnet; någon tar sig en bra bit ut och med hjälp av en räddningsflotte hämtas den nödställde. Det övas också i att vända flotten om den välter. 

-Som mest har vi haft tolv uttryckningar under en och samma dag, berättar Johan och fortsätter beskriva rutinerna efter en uttryckning. Det är nogranna rapporter och redogörelser som måste skrivas efter varje incident. Schemaläggningen för att alltid hålla stationen bemannad, även kring högtider, jul, påsk, midsommar, då frekvensen på olyckor är högre är inte heller helt okomplicerad.   

Brandman Mikael Schönning berättar om sin erfarenhet av övningarna. Han har försökt både med och utan utrustning att dra sig upp ur vakar. 

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


-Det är otroligt mycket svårare utan isdubbar, allra helst om man har tjocka kläder på sig som suger åt sig vatten eller när man blir nerkyld. Många tror att de får en föraning att isen ska brista; att den knakar eller rör sig. Det behöver inte alls se ut så. Oftast sker det plötsligt, utan förvarning.

-Den här tiden på året är det vanligt med bränder. Man uppever att marken är fuktig men fjolårgräset, framförallt om det står upp, är lättantändligt. En vindpust kan få en eld att sprida sig på nolltid, informerar Johan Björling.

-En enkel åtgärd är att kontrollerat bränna ner eller avlägsna gräset kring en kase, och på så vis ta bort bränslet för elden att plötsligt sprida sig. Majkasar kräver alltid tillstånd för att genomföras.

Brandstationen i Ockelbo är en deltidsstation med cirka 18 deltidsanställda brandmän. En styrkeledare och fyra brandmän finns alltid i beredskap på orten. 

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Jobbet ställer krav både fysiskt och psykist; det är tyvärr långt ifrån alla olyckor som har ett lyckligt slut och många gånger är räddningstjänsten först på plats. Övningar som denna är en del av träningen en brandman får för att snabbt ta rätt beslut, och agera därefter, när du råkat ut för en olycka. 

En grundläggande sjukvårdsutbildning i bland annat hjärt/lung räddning och för att använda teknisk utrustning, en intern utbildning i rökdykning, taktik och även en längre utbildning på Räddningsskolan i Sandö ingår kostnadsfritt i en Brandmans grundutbildning.

I samband med ansökan görs en hälsoundersökning och en aspirant ingår först i en ”pooltjänst” där man gradvis följer med på uttryckningar och lär sig att hantera olika krissituationer.  Även i ”pooltjänsten” utgår en timlön för arbetstiden. Ett lastbilskörkort är ett plus, men ingen nödvändighet för att ansöka. 

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Enkät och Tävling - idag

Enkät och Tävling - idag

KUXABLADET - Nr 157 - 2019

KUXABLADET - Nr 157 - 2019

0