Flottarbåten Carl söker ny eldsjäl

Flottarbåten Carl söker ny eldsjäl

Under glansåren fram till 1960-talet arbetade han vid flottningen i Bysjön och ner mot Testeboån. Men sedan dess har de fungerande åren varit få. Det är flottarbåten Carl, med den klassiska stompande tennkulemotorn, som legat på land de senaste fyra åren. I en tynande tillvaro. 

- Om ingen lokalt ställer upp och vill ta hand om den då måste vi hitta någon i andra delar av landet som vill ta hand om båten, säger Yngve Gunnarsson som sitter i Hembygdsföreningen i Ockelbos styrelse. 

- Det är en 8 meter lång stålbåt, byggd på ett varv nere i Siljan någon gång i början a 1900-talet, förklarar Yngve. Den gick här som arbetsbåt under flottningen ända fram till 1960-talet. Senast var det Nils Gunnar Westrin som höll igång den, men de senaste fyra åren har den legat på land. 

Yngwe Gunnarsson,  FOTO Mattias Färnstrand KUXAGRUPPEN AB

Yngwe Gunnarsson, FOTO Mattias Färnstrand KUXAGRUPPEN AB

Yngve Gunnarsson förklarar att de hade besök av en expert som själv ville köpa båten och rusta upp den. 

- Han menade att i nuvarande läge, där den ligger direkt på marken och under undermåligt regnskydd, så kommer den rosta bort. Han ville köpa den, men det vore synd att bli av med den, drömmen vore ju om någon lokalt hade förmågan och viljan att  rusta upp den. 

- Så att tennmotorns dunkande åter kunde ljuda över Bysjön såsom jag minns det från förr i världen,  säger Yngve. 

Den senaste att ta hand om och köra båten var Nils Gunnar Westrin. Han menar att det största problemet med att hålla båten igång var det undermåliga regnskyddet både under säsongen och under vinterförvaringen. 

- På sommaren när det regnade kom det in ett par hundra liter vatten i båten. Det blev oljeblandat och då är det inte bara att pumpa ut det i sjön, som de tyvärr gjorde förr i välden, säger Nils Gunnar. 

- Det vore bra om det gick att bygga två större bryggor och lägga tak tvärs över, där flottarbåten Carl kan ligga. Då är det bara att köra även efter regn, menar Nils Gunnar. 

Han berättar att båten låg oanvänd nedanför Pålsgården från slutet av 60-talet då flottningen upphörde, tills några eldsjälar renoverade den under 1980-talet. Själv körde han och tog om hand om båten under fyra år. 

- Om det är någon som vill ta hand om den är det bara att slå en signal, säger Nils Gunnar, och han ställer mer än gärna upp intygar han. 

- Det är lite att sätta sig in i att köra en kulmotor och det är lite rör som ska monteras som är borttagna för vinterförvaringen. 

Tanken är att hembygds-föreningen fortfarande ska stå som ägare och att den som visar intresse och har förmågan kan ta hand om båten.

Yngve Gunnarsson går igenom problematiken. 

- Det här är tyvärr allmänt problem med tynande föreningar. Folk överlag har intresset av att föremål de skänker ska bevaras och att de gärna har tankar och idéer kring verksamheten. Men jag tror att det finns en rädsla att man tror att förenings-verksamheten kommer uppta all ens tid om man engagerar sig, säger Yngve. Så behöver det inte vara, menar han. 

Men precis som med flottarbåten som bara är ett projekt med ett fokus,  går det att engagera sig i andra små projekt i  Hembygdsföreningen. 

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB

- Vid Hembygdsföreniningen i Rättvik har några ungdomar startat ett kafé ”Nyfiket” där de har ekologiska bakverk. Här i Pålsgården har vi en nyrustad vedugn där någon kanske vill baka och sälja tunnbröd, kanske bara någon gång per år. Det behöver verkligen inte uppta all ens tid och vi är öppna för nya idéer, säger Yngve. 

Senast i Oktober kommer styrelsen för Hembygdsförenigen ta beslut om vad de ska göra med flottarbåten Carl. De hoppas att någon lokalt tar hand om den. 

Val 2018: Centerpartiet

Val 2018: Centerpartiet

Val 2018: Miljöpartiet

Val 2018: Miljöpartiet

0