Kyrkans viktigaste högtid?

Kyrkans viktigaste högtid?

Det är snart dags för påsk. För många innebär det mat, sill och ägg, påskgodis och påskkärringar, blåkulla och påskharar. Men påskfirandet har djupare rötter än så och påsken är kristendomens viktigaste högtid. Men varför firar vi påsk? 

Christina Danielsson är präst vid svenska kyrkan i Ockelbo och hon berättar mer om den kristna högtiden påsken. 

- I korta drag firar vi påsken för att Jesus dog och uppstod. Att han dog var ingen konstighet, det gör alla människor, men det där med att han uppstod kan nog vara värt att uppmärksamma. Det är lite mer uppståndelse kring uppståndelsen, säger Christina på sitt lugna, redogörande sätt. 

Hon berättar att firandet börjar på Palmsöndagen, söndagen innan påskveckan. Det var då Jesus kom till Jerusalem och han välkomnades som en konung. Fast det att han kom ridande på en åsna beredde folket ut sina mantlar och palmkvistar och beredde en kunglig väg för honom då han red genom stadsportarna. 

- Folket hoppades på en befrielse och det fanns politiska förväntningar, kan man säga, säger Christina. Det rådde en feststämning. 

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Sedan kommer skärtorsdagen. Då firar och firades den judiska påsken och Jesus, som var jude, hade sin påskmåltid - den sista måltiden. Judarna firar då uttåget från Egypten på Mose tid, och den judiske mannen läser texter och bryter brödet. 

- Därifrån kommer den kristna nattvarden, då Jesus bröt brödet och bjöd på vinet till sina lärjungar vid den sista måltiden. Tre gånger förutsade han då sin kommande död, men lärjungarna ville inte tro på honom och särskilt Petrus protesterade och menade att de skulle skydda Jesus, berättar Christina. 

- Men Jesus vet allt om det som stundar och ska ske. Judas sviker honom och säljer ut honom till romarna och där inleds plågornas natt. 

- Petrus möter då olika människor som pekar ut honom att han var en av anhängarna till Jesus, men rädd som Petrus är, att själv bli arresterad, nekar han till något samröre med Jesus. Det gör han tre gånger och den tredje gången gal tuppen. 

Det går att spekulera i om det är därför tuppen (och därmed också kycklingarna) finns som symbol än i denna dag för påsken som högtid. 

- Tuppen som omnämns i bibeln står för vaksamheten. Det finns många teman som passagen med Petrus rör vid; som rädsla, svek, att lova men inte kunna hålla det man lovar, skuld och slutligen förlåtelsen, säger Christina. 

- Jag ser det som att de händelser som sker under påsken kan stå för de relationsbyggande som vi alla människor får uppleva i våra liv, men också att tro har en dynamik,  det är inte svart eller vitt det finns gråzoner i våra andliga relationer. 

På skärtorsdagen är kyrkan pyntad med de finaste utsmyckningar men under gudstjänsten pyntas  altaret av, ljusen släcks, allting bärs ut, och orgeln tystnad.  Salen är då förberedd inför långfredagen. 

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


- För mig personligen är långfredagen som en begravningsdag, säger Christina. Det var då Jesus dog på korset. Jag skulle aldrig åka och handla något på långfredagen till exempel. 

- På altaret kan det då finnas fem röda rosor som symboliserar Jesus fem sår, de fyra spikarna i händer och fötter och det sticksår den romerska soldaten gjorde i sidan av magen för att säkerställa att Jesus var död. 

- Här i Ockelbo har vi goda relationer till Missionskyrkan och vi brukar fira skärtorsdagen i Ockelbo kyrka och sedan firar vi långfredagen i Missionskyrkan. 

Påskaftonen är därför en stilla dag för alla kristna. Det är en vemodig dag, som dagen efter en begravning. Men på påskdagen bryts tystnaden och altaret kläs åter. Jesus är uppstånden. 

- Hela högtiden påsken kan verka förvirrande, men jag tror för den som förlorat någon nära och själv vet om dödens faktum då kan påsken få en djupare innebörd. Det är som att kyrkan är i en sorgeprocess. Först förnekelsen i att Jesus ska dö, sedan sorgen och sedan lättnaden. 

- När Jesus uppstod var det kvinnorna som först såg honom vid graven. De blev rädda, men Jesus sade till dem att berätta för de andra lärjungarna. När kvinnorna berättade för lärjungarna möttes de av tvivel och Thomas som fick namnet tvivlaren sade att han inte skulle tro på dem fören han själv fick se Jesus sår. 

- Det tycker jag står det tvivel som ofta omgärdar kristendomen genom historien, säger Christina.

 Under annandag påsk skedde det som går under namnet Emmausberättelsen. Två lärjungar var på väg till Emmaus hus och de mötte på en vandrare. De blev förbluffade när mannen de träffade på inte hade hört om att Jesus hade kommit tillbaka till livet från döden.

- Lärjungarna bjöd honom på mat och när Jesus bröt brödet kände de igen honom. 

När vi sitter och äter vårt påskgodis och målar gula kycklingar, tar fram äggen och sillen kan det vara värt att tänka på att påsken handlar om: 

- Ja, den handlar om död och liv, och för kyrkan är det den absolut viktigaste högtiden, avslutar Christina. 

KUXABLADET - V8, 2018

KUXABLADET - V8, 2018

KUXABLADET - V6, 2018

KUXABLADET - V6, 2018

0