Anjas Krönika - En skolas återuppståndelse

Anjas Krönika - En skolas återuppståndelse

1965 vann Gammelboning över Jädraås i frågan om vilken skola som skulle bibehållas. Gammelbonings skola var jämförelsevis nybyggd (1947), modern och utrustad med gymnastiksal, vilket gav den ett klart övertag.

Det var då det. Inte ens tjugo år senare hade det blivit trångt på grund av att antalet skolbarn ökat, och de en gång så moderna lokalerna upplevdes som små och gammeldags. Hösten 1982 skriver

lärare, målsmän och elever ihop ett brev med namnunderskrifter till skolstyrelsen om att man måste få till en utbyggnad. Styrelsen besöker skolan i oktober och konstaterar det finns ett stort behov av förbättringar. Samtidigt är ombyggnation på gång i Lingbos skola, och den frågan har dragit ut på tiden på grund av strul rörande matsalen. 

Försening i Lingbo kan mycket väl betyda försening i Gammelboning (skolstyrelsen §136 1982). Centrala byggnadskommittén, som hade ansvar för alla kommunens större byggprojekt, tillkallas och får frågan hur de ser på saken. Lugna puckar, svarar kommittén, det blir ingen försening. Det finns ingen budget till någondera bygget förrän 1984, så det finns gott om tid att reda ut matsalsfrågan i Lingbo (§28 1982). Jahaja, tycker skolstyrelsen och sätter sig på ärendet tills vidare (§172 1982).

Ett år senare kommer skolchefen Henry Örbacke in till styrelsen med en helt annan idé – bygg en ny skola i Jädraås istället! Idén är sprungen från lokalbehovsprövning och beräkningar om framtida barnantal. Trots oenigheter i styrelsen blir slutresultatet efter debatt att man går till kommunstyrelsen och fullmäktige med en anhållan om att skippa Gammelboning (§129 1983).

Frågan manglas i varje nivå, men går slutligen igenom i fullmäktige trots många protester och reservationer mot beslutet (KF §110/1983). Jubel i Jädraås… och bittert i Gammelboning och Ulftorp, som förlorar sin skola.

Ortsborna får vara med och bestämma var skolan ska ligga, och lärarna är med i planeringen hela vägen. Siktet ställs på att skolan ska vara färdig till terminsstarten 1985.

Vintern 1984/1985 blir snörik vilket gör byggarbetet besvärligt, men trots det lyckas man hålla tidsplanen. När flaggan åker upp den sista skoldagen i Gammelboning hörs en äldre herre ropa ”Hissa den inte så högt!”, och anser att den borde vara på halv stång (artikel från den 7e juni 1985). Trots sådana utfall ser elever, målsmän och lärare fram emot att börja i den nybyggda skolan till hösten.

I de nya lokalerna finns två klassrum, slöjdsalar, lärarrum, grupprum, rum för specialundervisning och aktiviteter, samt matsal och kök. Dessutom lokaler för vaktmästare, skolsköterska, samt distriktsköterska och biblioteket som båda är till för hela bygden. Gymnastiksalen blir klar senare under hösten.

Elevantalet har de senaste åren svävat mellan sammanlagt 25-30 barn, så det hela känns bra tilltaget. ”Det brukar vara så att en ny skola efter en tid blir för trång och att det saknas något utrymme, men så kan det knappast bli här,” säger Henry Örbacke inför skolstarten i en artikel från den 19e augusti, författad av Per R Persson.

… men att det skulle bli en babyboom i Jädraås hade ingen kunnat räkna med. Barnafödandet sköt i höjden från fyra-fem barn per år under första halvan av 1980-talet, till sexton stycken 1987 och runt tio per år de följande åren. Så redan 1989 blev det utbyggnad för dagis för att klara trycket.

BK Framtiden på hemmaplan

BK Framtiden på hemmaplan

 Profil - Ulf Gudmundson

Profil - Ulf Gudmundson

0