Arbetarrörelsens dag - i ord och bild

Arbetarrörelsens dag - i ord och bild

Trummorna hörs på håll i regnet, långt innan tåget med arbetarrörelsens fanor och deltagarnas brokiga regnkläder, skyltar och paraplyer marscherar förbi torget i Ockelbo. Läs om de lokala brantingpristagarna och talen av infrastrukturminister Tomas Eneroth och riksdagsledamot Åsa Eriksson nedan.

I år hölls första Maj talen, i A-lokalen, under Kuxahallen. Anna Schönning (S) och Patrik Jonsson (S) ledde sammankomsten. Bomhus Musikkår spelade och gästtalare var Riksdagsledamot Åsa Eriksson samt inrikesminister Tomas Eneroth. Efter talen delades Hjalmar Branting priset ut till Ann-Britt Vikman för sitt ca 30 år långa engagemang i arbetarerörelsen samt till Lennart Åhlen, som redan i sin ungdom var ordförande i SSU i Järfälla och numera är bosatt och politiskt aktiv i Ockelbo kommun.

Anna Schönning (S) ledde tillsammans med Patrik Jonsson (S) första Maj firandet i A-lokalen, Ockelbo.

Patrik Jonsson, ordförande Arbetarekommunens styrelse i Ockelbo.

Lennart Åhlén mottar Brantingpriset av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ann-Britt Wikman tilldelas Brantingpriset för sitt cirka trettio år långa engagemang i arbetarrörelsen.

Förste talaren riksdagsledamot Åsa Eriksson, tidigare kommunalråd i Norberg - talade om vikten att i dessa tider samla sig emot all orättvisa. Hon gjorde liknelser till sin egen hembygd, om känslan av sammanhållning på en mindre ort och vikten att stå upp för sin hembygd och förstå sin plats som en viktig kugge i förändring. 

– Idag handlar det om att skapa ett samhälle av trygghet, solidaritet och sammanhållning.

– Mångfald berikar.

Åsa talade om att i rådande politiska klimat tvingas Socialdemokraterna kompromissa i svåra frågor, och att sammanhållning därför är viktigare än någonsin. Att inför det stundande EU valet ta fighten mot högerpopulister, nationalister och organisationer som på allvar vill avskaffa demokrati och underminera rättssamhället - och istället kämpa för alla människors lika värde. Hon uppmanade sina partikamrater att: 

- Gå ut och prata med alla. Att finnas och lyssna och förklara varför vår politik ser ut som den gör.

Riksdagsledamot Åsa Eriksson.

Åsa fortsatte att prata om jämställdhet, kvinnors ekonomiska frihet, och de stora skillnaderna för kvinnor i arbetslivet inom EU.

– Om kvinnor i övriga Europa hade samma anställningsgrad som i Sverige, skulle EUs sammanlagda BNP öka med 27%.

– Högerpopulistiska organisationer i Europa försöker begränsa kvinnors rättigheter. Vi har kommit långt i Sverige, men fortfarande finns platser där kvinnors frihet går bakåt i Europa.

Åsa pratade också om porr - om vuxnas och föräldrars ansvar att skydda barn ifrån förnedrande och tortyrliknande porr som idag finns lättillgängligt för barn via exempelvis surfplattor och mobiler. Att den negativa trenden att allt fler barn begår övergrepp på andra barn, kan brytas med medvetenhet och engagemang. Åsa avslutade:

– Vi socialdemokrater slåss alltid för ett starkare samhälle. Ett starkt samhälle som inte dumpar klimathotet på framtida generationer. Alla skall kunna vara med i omställningen och inte dumpa klimatångesten på framtida generationer eller ansvaret på den enskilde individen.

– Vi tar tag i problemen och vi har en ljus framtid.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth tog vid. Han meddelade att under vad som var hans första besök i Ockelbo påmindes om samhället utanför Växjö, med cirka 800 invånare, där han själv vuxit upp.

– Framförallt idag, det regnar alltid i Växjö, uttryckte han skämtsamt och fortsatte.

– Demokrati är verktyget att förändra framtiden. Jag är stolt att vi under förra mandatperioden skapat trygghet hopp och framtidstro.

– Sverige har gått ifrån massarbetslöshet, ifrån underskott till överskott - istället för att låna 12 miljoner kr per dag under Reinfeldts regering. Ifrån skatteskärningar till investeringar.

Infrastrukturminister, Tomas Eneroth.

Tomas pratade också om en lyckad integration av kvinnor med annan etnisk bakgrund.

– Vi har gått ifrån nio år till fem till fyra och ett halvt år för dessa kvinnor att nå arbetsmarknaden och nått en högre genomsnittssysselsättning än kvinnor i Spanien.

– Vi har tagit modiga beslut. Skjutit till resurser för personaltäthet i till exempel skola.

– Genom att i riksdagen ta upp över tjugosex stycken gränsöverskridande överenskommelser. Skapa jobb genom investeringar – genom att ta politiskt ansvar.

Tomas talade om att utgångspunkten är att vara världens mest jämställda land. Att socialdemokraterna tar ledningen i miljöfrågor, och gick vidare att beskriva vikten av att samla sig kring framtidstro genom att citera författaren Stig Dagerman:

– För dem som saknar hopp finns inget värre fängelse än framtiden.

Han pratade om svårigheterna i det nuvarande politiska läget efter det senaste valresultatet.

– Utvecklingen som syns i övriga Europa, full av främlingsfientlighet. Polariseringen ökar. Vi märker en svartvit polemik i debatten. Det pekas ut syndabockar, i syfte att skapa hat och oro och minskad tilltro till demokrati – till samtalet och kompromissen. Det är en förfärligt farlig utveckling sett historiskt.

– Vi måste se till att inte ställa oss vid sidan av. Vi måste göra vad vi kan för att svara på de förväntningar socialdemokrater har. Bryta en utveckling  med inflytande av högerextremistiska krafter.

– Genom att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna står vi på rätt sida av historien.

Kommunalråd Magnus Jonsson.

Tomas förklarade ställningstagandet med Januariavtalet som exempel.

– Det går att hitta kompromisser, säkerställa att vi får en plattform för välfärden.

– Januariavtalet bygger tillit mellan partierna som förhandlar, bygger tilltro, och driver igenom vår politik.

Tomas tar upp exempel: Kunskapslyftet. 10000 fler anställda inom polisen, tjejjourer, insatser att hjälpa människor att leva i ett jämställt samhälle. Resurser i vården. Den historiska satsningen på infrastruktur, höjda pensioner, ökade investeringar i bostadsbyggande.

– Det finns delar i januariavtalet som är jobbiga till exempel förändringar av arbetsrätt. Nedläggningen av jämnställdhetsmyndigheten.

– Om vi inte gjort en överenskommelse, riskerar vi att Moderaterna och KD med SD skapar ett helt annat samhälle.

– Överenskommelsen handlar också om investeringar i jobb. 700 miljarder i järnvägar, hamnar, ny teknik i infrastruktur. Hur Sverige klarar miljöplanen. Vi har inte bara isolerat en rasistisk utveckling. Vi satsar fortsatt på jobb och välfärd.

Ockelbo Kulturskola spelade vackert efter sammankomsten.

Bomhus Musikkår.

Infrastrukturminister - i intervju om landsbygdsfrågor.

Infrastrukturminister - i intervju om landsbygdsfrågor.

Föreläsning - Livet blir bättre

Föreläsning - Livet blir bättre

0