Infrastrukturminister - i intervju om landsbygdsfrågor.

Infrastrukturminister - i intervju om landsbygdsfrågor.

I samband med första Maj i Ockelbo passade Kuxabladet på att ställa några frågor till Tomas Eneroth.

I egenskap av infrastrukturminister - är det Ockelbo skoter eller båt som gäller?

– Ha ha. Helt ärligt föredrar jag nog båt; jag är sportfiskare vet du, säger Tomas Eneroth

Som infrastrukturminister vad är ditt ansvar för landsbygdens fortlevnad?

– Det är ett stort ansvar, med stora satsningar på infrastruktur i hela landet, inte minst på det finmaskiga vägnätet. I vårbudgeten lägger vi extra pengar, så kallade potthålspengar, på att förbättra vägkvalitén i utpräglad landsbygd. Eftersom jag själv är uppvuxen i landsbygd så har jag varit väldigt tydlig med att de infrastruktursatsningar vi gör - skall göras i hela landet.  Samma sak när det gäller omställningen; skall vi klara utveckling av kollektivtrafik; ja då måste kollektivtrafik i landsbygd också få stöd. Där har vi haft extra insatser under förra mandatperioden. Vi kommer att behöva se till att alla kan följa med på den resan, så det inte bara blir städerna som klarar omställningen med elektrifiering eller övergång på biobränsle.

Hur ser fördelningen av resurser till landsbygden ut i det arbetet?

– Vi är tydliga i den nationella planen med de 700 miljarder jag nämnde i talet. Fördelningen är den största satsningen i Norrland någonsin. Ostkustbanan, eller för den delen hela Norrbottniabanan, E10, Det har varit viktigt för mig - här kan man inte ställa region emot region.  Vi måste ha satsningar i hela Sverige, det är av betydelse också för godstransporterna i södra Sverige. Vi är väldigt tydliga med att det skall vara resurser i hela landet. Det kommer annars inte finnas en uppslutning kring den resa vi har framför oss.

Vad är det största hotet mot landsbygdens utveckling?

– Jag skulle kunna säga - dem som inte ser. Jag noterar att moderaterna i Stockholm vill ha en ensidig satsning på östlig förbindelse, och var beredda att uppenbarligen plocka pengar ifrån andra delar av landet för att göra en motorväg till Stockholm. Det är inte acceptabelt; utan ska detta vara möjligt måste man känna att det görs satsningar även här. Och här gör vi stora investeringar i denna regionen. Men också i Stockholm eller Göteborg eller Småland. Så det största hotet är dem som inte inser att vi behöver bygga och stärka infrastrukturen i hela landet, och det gör vi nu.

KUXABLADET - Nr 166 - 2019

KUXABLADET - Nr 166 - 2019

Arbetarrörelsens dag - i ord och bild

Arbetarrörelsens dag - i ord och bild

0