Ockelbogårdar - planerar sexton nya lägenheter

Ockelbogårdar - planerar sexton nya lägenheter

Under Bodagen stod Ockelbogårdars vd Pamela Warren och visade upp bilder på nybyggnationen på Höjdvägen, i Ockelbo. Nu ligger bygglovsansökan inne hos VGS och Ockelbogårdar väntar på svar. 

Huset som planeras innefattar 16 lägenheter – åtta ettor och åtta tvåor. 

– Det är första gången som allmännyttan bygger i Ockelbo på 33 år, säger Pamela och hon förklarar att sist det skedde var med Uret, 1986. 

– Vi hoppas på byggstart i september i år, och med inflyta december 2020. 

Pamela förklarar att en del av planen är Ostpacken fungerar som bullerplank mot järnvägen, med det läge som att byggnaden planerats för idag.

– Det är så kallad prickad mark, det betyder att den är reserverad för kablar, avlopp och andra strukturerer. Men inget av det slaget finns på den marken idag. 

Pamela Warren, VD Ockelbogårdar FOTO: Henrik Westberg, Kuxagruppen AB

– Om VGS avslår ansökan på grund av läget är planen att flytta byggnationen närmare Höjdvägen 4, men då tillkommer bygget av ett bullerplank, med ökade kostnader, säger Pamela. 

– Det är ju också ett trevligare läge, när huset ligger närmare ån. 

Det här är egentligen redan plan B för nybyggnationer i centrala Ockelbo.  

– Redan 2013 började arbetet med ett nybygge på Kyrkogatan, men det avslogs på grund av att det inte tagits med bullernivåer i beräkningarna, så nu satsar vi på Höjdvägen istället. 

I samband med bygget kommer Ockelbogårdar även rusta upp övriga delar av Höjdvägen. 

– Det blir ett treårigt projekt där vi rustar och gör stambyten.

Profil - Carina Stridh

Profil - Carina Stridh

Bodagen - lär känna dina grannar

Bodagen - lär känna dina grannar

0