Val 2018: Centerpartiet

Val 2018: Centerpartiet

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Fram till valet presenterar Kuxabladet de partier som ställer upp i Kommunvalet i Ockelbo. Vi erbjuder en tillbakablick på de intervjuer som redan publicerats i Kuxabladet här på vår hemsida.

FAKTA OM CENTERPARTIET:

Riksdag 2014: 6,11% Mandat 22
Landstinget 2014: 7,57%  Mandat 6
Kommunen 2014: 15,02% Mandat 5 

Kuxabladet intervjuade Marit Rempling för tidningen i vecka 32, 2018

Varför ska man lägga sin röst på Centerpartiet?

– Vi tycker det är jätteviktigt att hela landet ska leva. Företagarna ska ha bra villkor, det är där jobben skapas.

– Centerpartiet är positiv till integration och välkomnande för nyanlända. Det finns ett stort behov av arbetskraft och vi invånare blir äldre och äldre, fler behövs främst inom vården men även andra yrkesgrupper.

– Att företagen kan anställa är väsentligt. Sverige är det land i EU som har lägst andel så kallade enkla jobb, yrken som inte kräver någon utbildning eller endast en grundläggande sådan. Centerpartiet vill se fler enkla jobb.

– Det är viktiga jobb. Många ser ner på enkla jobb och anser att det är svårt att ta sig vidare. Jag är av åsikten att man inte stannar där, det finns en karriärstege för alla. Hur många av oss är kvar på sitt första jobb idag?

– Instegsjobb är viktigt. Kan man inte språket men kan jobba måste man ändå kunna ta arbete. Dessa jobb skapas genom att nationellt förbättra villkoren, till exempel genom lägre arbetsgivaravgifter, för att anställa.

Hur jobbar Centerpartiet med klimatfrågor?

– Vi vill se en fossilfri vardag. Energi som skapas med hjälp av solceller ska främjas. Vi har på riksdagsnivå föreslagit gröna avdrag inom ROT-avdraget.

Hur tänker ni kring skolan i Ockelbo kommun?

– Skolan fungerar bra i Ockelbo, men det finns en lärarbrist och brist på behöriga lärare. Vi vill verka för att de som jobbat i många år som lärare men saknar behörig utbildning ska kunna validera sin kunskap för att bli behöriga lärare. Ett sådant system skulle även vara viktigt inom vården.

Är det här en genväg till att få jobb?

– Vi har lyft frågan i kommunstyrelsen. En yttre part skulle stå för valideringen, det finns ett valideringscenter i regionen och behöver närvara för att bedöma individens praktiska och pedagogiska kunskaper. Diskussioner kring detta behövs.

– Komvux har eftergymnasiala utbildningar men behöver fler platser, det finns sökande. 

Kan ni ge några exempel på vad ni jobbar med lokalt?

– Vi satsar på att få fram mer närodlat inom mat och kost. Vi jobbar stenhårt för att det ska synas i de kommunala verksamheterna. Upphandlingsförfarandet behöver förenklas, det kommer kommunen fortsätta informera om.

– Tycker man om mat och lokala lantbruk? Kostens resa från jord till bord, öppna landskap och främjande av lantbruk är kärnfrågor inom Centerpartiet. Sverige är urdåliga på att vara självförsörjande. Lokalt har vi möjligheten att främja användandet av bio-diesel och genom att öka andelarna av närproducerat minska ner på transporterna.

– Att främja naturliga material i hus och att bygga energisnålt är en annan viktig fråga. Det kommer inte av sig självt.

Centerpartiet arbetar nära Socialdemokraterna inom kommunen, hur fungerar det samarbetet med tanke på att ni är det mindre partiet?

– Vi har ett tekniskt valsamarbete, det är ingen allians. Vi skiljer oss i sakfrågor, som exempel ville vi driva igenom LOV som ger privata alternativ inom hemtjänsten men det röstades ner av Socialdemokraterna. Ideologierna krockar ibland.

Hur resonerar Centerpartiet kring trädgårdsparken Wij Trädgårdar?

– Det är en väsentlig del av kommunens identitet, vi kan inte vara utan det. Ingen park går runt av sig själv, vi anser att kommunen borde äga verksamheten och involvera entreprenörer för verksamheterna på plats.

– Hotell, restaurang och butiker ska kunna stå på egna ben. Det skulle ge ett ekonomiskt utrymme för trädgården och rust av fastigheterna vilket det finns ett tydligt behov av.

– Wij Trädgårdar är en jättefin park som attraherar turism och besökarna bidrar till turistkronan.
Den 1 oktober i år sker ett beslut om utveckling eller avveckling av Wij Trädgårdar och Centerpartiet står alltså bakom utvecklingsförslaget där kommunen ska överta byggnaderna och trädgården.

FAKTA: Marit Rempling
Aktuell: Förstanamn på Centerpartiets kommunfullmäktigelista
Från: Norge
Flyttade till Ockelbo 1985 på grund av engagemang i Missionsförsamlingen och verkade som vaktmästare.

– Jag hade besökt platsen ett flertal gånger tidigare och det kändes rätt och bra att bo här. Människorna var enkla att lära känna och man hälsade på varandra på gatorna.

Marit har varit ordförande i LRF, när hon tackade för sig på den posten blev hon inbjuden att engagera sig i Centerpartiet där hon höll ordförandeskapet till 2012. Från 2013 är Marit oppositionsråd i partiet.

– Det kändes som Centerpartiet drev mina frågor, det var dags att engagera sig politiskt.
Marit har tre utflugna barn och även tre barnbarn.

Till vardags jobbar Marit som systemutvecklare på Sandvik. 

Val 2018: Sverigedemokraterna

Val 2018: Sverigedemokraterna

Flottarbåten Carl söker ny eldsjäl

Flottarbåten Carl söker ny eldsjäl

0