Val 2018: Kristdemokraterna

Val 2018: Kristdemokraterna

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Fram till valet presenterar Kuxabladet de partier som ställer upp i Kommunvalet i Ockelbo. Vi erbjuder en tillbakablick på de intervjuer som redan publicerats i Kuxabladet här på vår hemsida.

FAKTA OM KRISTDEMOKRATERNA:
Riksdag 2014: 4.57% Antal mandat 16.
Landstingsfullmäktige 2014: 3.88% Antal mandat 3.
Kommunfullmäktige 2014: 1.99% Antal mandat 0 av 31.

Kuxabladet intervjuade Dan Brodin för tidningen i vecka 20, 2018

Varför ska man rösta på Kristdemokraterna?

– För oss är vård och omsorg en viktig fråga och när det gäller de funktionshindrade och äldre så är deras livssituation viktig. Det är bra att kunna bo hemma så länge det är på egna villkor. En del känner sig  otrygga, då ska inte den fysiska konditionen vara avgörande om man får lov att flytta till ett trygghetsboende.

– Det handlar om livskvalitet, är man rädd och otrygg försvinner den. De äldre och närstående kan bättre avgöra detta än en biståndshandläggare som tar sitt beslut baserat på ett kortare personligt möte. Det tycker vi är för stora befogenheter.

– En annan viktig fråga för oss är fler lägenheter centralt, både flerfamiljshus, trygghetsboenden och vanliga lägenheter.

Är det kristna elementet av Kristdemokraterna viktigt?

– Det är absolut ett viktigt element. Vår politik går ut på att sätta människan i centrum, som exempel tycker inte vi att regeringen ska lägga sig i hur man delar upp föräldraledigheten – det klarar vi bäst på egen hand.

– Staten vet inte bättre än vi själva hur våra levnadsförhållanden ser ut.

Kan man känna sig trygg i Ockelbo kommun?

– På många vis kan det bli bättre och är en fråga vi vill jobba med på flera plan.

– Den polisiära närvaron är inte bra och det finns inga snabbfixar, men i brist på bröd äter man limpa. Vi behöver ge stöd till de eldsjälar som driver byavakterna. Kommunen bör ställa upp med fordon. Buset ska inte få härja fritt, byvakterna bidrar till en större trygghet.

– En annan trygghetsaspekt är att få ner antalet staffettläkare och locka hit fler permanenta läkare, löner och arbetsvillkor ska förbättras.

– Det var synd att familjeläkaren doktor Boström lade ner, vi är positiva till privatiseringar.

Ni föll ur kommunfullmäktige efter valet 2014. Vad gick fel?

– Dels gjorde Kristdemokraterna ett dåligt riksdagsval. Vi möttes av många sympatier lokalt men förlorade många väljare till Sverigedemokraterna. Många antydde att de “hade fått nog” och saknade förtroende för oss.

Migrationsfrågan är av många anledningar en viktig fråga för Kristdemokraterna.

– Det måste skapas arbetstillfällen och det kommer kräva okonventionella metoder. Arbetskooperativet Åmek är ett bra exempel, de tar in nyanlända, utbildar dem och står själva för kommunikation och det ekonomiska gentemot kunden. Det är ett bra sätt att få ut fler i arbete, som faktiskt ger lön.

– Integrationsfrågan är stor utmaning, man måste våga prata om svåra saker. Språket är A och O, SFI behöver mer resurser – eleverna kan i många fall inte tillräckligt bra svenska när de gått klart. Det gör det jättesvårt för arbetsgivarna, det är en viktig sak för Ockelbo att alla ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

– Det är nu tid för eftertanke och återhållsamhet. Utbildning, jobb och språk är nyckelfrågor för de nyanlända – det är upp till oss att ge dem verktygen att lyckas.

– Segregeringen ska minska, man ska tas emot på ett värdigt sätt och erbjudas aktiviteter. Svenska lagar och regler ska gälla.

Att förenkla för företagare och nyetablering i kommunen är också en fråga Kristdemokraterna vill arbeta med.

– Tillståndsprövningar och bygglovsansökningar måste gå snabbare, utvecklingen är fullständigt beroende av det.

– Senaste perioden jag var med i kommunfullmäktige stod konsumlokalen outnyttjad under en lång tid. Intressenter fanns men någon återkoppling, uppföljning eller diskussion förekom aldrig. Hur ska man då kunna förstå vad som gått fel och hitta lösningar?

Dan är snabb att påpeka att han ser positivt på utvecklingen de senaste åren, med bland annat en ny skola och ett äldreboende som färdigställts.

– Ombyggnation av torget är också på gång. Jag önskar att man hade köpt vandrarhemmet i centrum då det var tillgängligt, det hade underlättat planeringen mycket och kunde erbjudit fler parkeringsmöjligheter, byggnaden kunde gjorts om till lägenheter.

Dan avslutar vårt samtal med att repetera kärnfrågan för Kristdemokraterna.

– De äldre ska känna sig tryggare på alla vis. Det gäller i såväl hemmet som i sin övriga tillvaro. Vi vill att de ska möta bekanta ansikten när de söker vård och själva kunna bestämma när de behöver hjälp i hemmet eller flytta till ett boende.

FOTO: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


FAKTA: Dan Brodin

Aktuell: Förstanamn på Kristdemokraterna i Ockelbos kommunfullmäktigelista
Från: Mörtebo
En samhällsintresserad 60-åring som gillar program som agenda och debatt. Har arbetat med lite av varje, från Mörtebo Elektronik via en sejour som skogsarbetare till att idag vara en del av produktionsteamet på St:Eriks. Dan är gift och har två utflugna barn, han föddes i Mörtebo och återvände till platsen 1991 efter ett tiotal år i Sandviken med mellanlandning i Ockelbo. Det politiska engagemanget började 2006 och i samma veva var Dan med och grundande Kristdemokraternas lokalförening.

– En politiskt aktiv vän i Gävle tyckte att jag skulle engagera mig då Kristdemokraterna inte hade någon representation i Ockelbo. Jag hade varit intresserad redan innan förfrågan och nappade på idén, förklarar Dan.

Svalan - Förskolan på Landsbygden

Svalan - Förskolan på Landsbygden

KUXABLADET - nr 144 - 2018

KUXABLADET - nr 144 - 2018

0