Val 2018: Liberalerna

Val 2018: Liberalerna

Foto: Henrik Westberg, KUXAGRUPPEN AB


Fram till valet presenterar Kuxabladet de partier som ställer upp i Kommunvalet i Ockelbo. Vi erbjuder en tillbakablick på de intervjuer som redan publicerats i Kuxabladet här på vår hemsida.

FAKTA OM LIBERALERNA:

Riksdag 2014: 5,42% Antal mandat 19.
Landstingsfullmäktige 2014: 4,39% Antal mandat: 3.
Kommunfullmäktige  2014: 4,98%
Antal mandat 2 av 31.

Kuxabladet intervjuade Bo Stenbeck och Theresia Mörtman för tidningen i vecka 24, 2018

En stund in i intervjun kommer Bo fram till varför de nu har avvecklat lokalföreningen. Liberalerna i Ockelbo har haft svårt att nå ut till sina väljare och få dem att engagera sig i partiet.

– Vi har nio medlemmar men ingen vill ställa upp, därför väljer vi nu att lägga föreningen vilande, säger Bo. Det vore orättvist mot väljarna att gå till val med så få engagerade personer.

Liberalerna gick framåt förra valet och enligt Bo har man gjort sitt bästa för att nå väljarna, bland annat genom att arrangera möten i byarna utan resultat. Bo själv deklarerade redan 2014 att detta skulle bli hans sista mandatperiod.

– Det har blivit dags för yngre förmågor att kliva fram. Det är inte försent att kliva in och ta ansvar, menar  Bo.

– Liberalerna i Ockelbo ökade mest i Sverige förra valet, berättar Theresia som inte helt har givit upp.

– Jag känner mig inte färdig med politiken och det finns inga egentliga alternativ som driver våra frågor.

– Föreningens  resurser ligger vilande i en annan lokalförening och enligt protokoll går medlen tillbaka vid en omstart här i Ockelbo. Om någon vill starta upp igen ställer jag upp som moderator om det är önskvärt, hälsar Bo.

Hur har det varit att vara politiker här i Ockelbo? 

– Det är tunggrott, menar Theresia.

– Vi är öppna för att diskutera, det är viktigt att väga för och emot i alla frågor, fyller Bo i.

Vid nedläggningen av byskolorna sökte Liberalerna andra möjligheter; kunde utbildningen i klassrummen centraliseras med hjälp av bildskärmsteknik? Man menade att barnen inte skulle behövt pendla i så låg ålder.

– Vid rustningen av Perslundaskolan hade vi hellre sett en nybyggnation. Det hade kunnat göras för samma budget enligt våra utredningar.

Ett mer nutida exempel är Liberalernas syn på Wij Trädgårdar.

– Det behöver privatiseras. Skattemedel ska inte gå in i Wij Trädgårdar utan man måste öppna för diskussion om andra lösningar, som det görs idag går det inte ihop och byggnaderna har därtill ett omfattande renoveringsbehov.

Bland kärnfrågorna för Liberalerna finns familjefrågor kring skola, barn och äldre.

– Det finns problem i skolorna med mobbing och vuxentrakasserier gentemot barn. Det är inte ett bra tecken, säger Theresia.

– Det är ju ett tjänstemannaproblem egentligen, det behövs mer transparens, säger Bo.

Likt med Perslundabygget är Liberalerna av åsikten att det borde göras grundligare undersökningar på att bygga en helt ny förskola vid Wij. Istället för en upprustning och expansion som de inte tycker är kostnadseffektivt.

– Om man bygger ut den kommer vi iallafall att behöva ytterligare 40 platser. Det blir mer kostnadseffektivt att bygga den förskola vi behöver från grunden, på lång sikt.

Var står Liberalerna i de stora frågorna som invandring, miljö och arbetsmarknaden?

– Vi måste hjälpa dem som kommit hit och skapa möjligheter. Vi har problem med språkutbildningen, många kan inte svenska, men även mer grundläggande saker i vardagen.  Vi måste ta ansvar bortom utbildning. Det är inte språk som är bekymmer utan snarare hur man ska leva och bo, att sköta sin lägenhet och tvättstugan till exempel, säger Bo.

– Gällande jobben säger sig alla jobba för företagsamhet, kommunen är liten och resursfördelningen är helt avgörande. Med ökad tågfrekvens erbjuds nu bättre pendlingsmöjligheter, det är viktigt. Sedan tidigare har vi goda möjligheter att ta bussen till Sandviken. Det måste byggas fler lägenheter för både unga och äldre, det är kö till trygghetsboenden och det hämmar utvecklingen.

– Trafiksituationen på norrsidan av centrala Ockelbo är under all kritik. Mycket ligger på Trafikverket, men det gäller att göra sig hörd hela tiden. Omdragning av väg 272 skulle ske i samband med att tågtrafiken skulle bli dubbelspårig. Det lades på is, något dubbelspår har vi inte fått och något mer om omdragningen har jag inte hört.

– Vid utfarten vid Lennys färg behövs en rondell, det är bara en tidsfråga innan det sker en allvarlig olycka där. Ingen håller 40km i timmen där och sänkt hastighet är den enda åtgärd som gjorts.

Kan man rösta på Liberalerna i kommunvalet?

– Vi går till val med blanka valsedlar, men även med vetskapen om att vi gjorde ett väldigt starkt valresultat här 2014.

– Varje röst är av stor betydelse och vem som helst kan skriva sitt eller en tänkbar kandidat på vår valsedel, medlem kan man bli efter valet.

– Kruxet vid detta val är att vi som parti bara har en valsedel med registrerad partibeteckning vilket innebär att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och nominera en kandidat. För att en tillskriven kandidat sedan ska kunna bli invald måste kandidaten ha lämnat sitt samtycke i förväg. Den blanketten skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 7 september.

– Det finns gott om Liberala väljare i vår kommun och nu behöver vi att de träder fram. Det här är en väckarklocka, att byta partitillhörighet är inget vi kan tänka oss.

FAKTA: Bo Stenbeck
Aktuell: Avslutar sitt uppdrag för Liberalerna i Ockelbo efter innevarande mandatperiod
Från: Stockholm

Utbildad elektriker/kyltekniker, drev eget företag inom den branschen under 30 års tid och pensionerade sig vid 60 år. Efter en kort sejour i Småland hamnade han och hans fru i Rönnbacken, Ockelbo. Bo födde där upp Tibetanska mastiffer tillsammans med sin fru under 20 års tid. Lokalpolitiken engagerade sig Bo i år 2006 och var aktiv under nystarten av Liberalernas lokalförening 2010. Sedan 2,5 år tillbaka bor han centralt i Ockelbo och är engagerad i hyresgästföreningen.

FAKTA: Theresia Mörtman
Aktuell: Som personval för Liberalerna i Ockelbo på en öppen lista.
Från: Född i Norrköping, men har flyttat runt mycket.

Theresia är utbildad förskollärare och jobbade i den offentliga sektorn. Hon är gift med Stig Mörtman och paret har tre barn (varav två är tvillingar). Närheten till svärmor och en bra miljö gjorde att paret valde att flytta till Ockelbo. Theresia hjälpte Stig med korrektur och diskussioner kring köksbordet. Även om Theresia alltid varit intresserad kände hon då att hon hade egna frågor att driva och valde att engagera sig politiskt.

Sommartips - smaksensationer

Sommartips - smaksensationer

Ockelbo Sommarmarknad - 38:e upplagan

Ockelbo Sommarmarknad - 38:e upplagan

0