Val 2018: Moderaterna

Val 2018: Moderaterna

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Fram till valet presenterar Kuxabladet de partier som ställer upp i Kommunvalet i Ockelbo. Vi erbjuder en tillbakablick på de intervjuer som redan publicerats i Kuxabladet här på vår hemsida.

FAKTA OM MODERATERNA:
Riksdag 2014: 23.33% Antal mandat 84.
Landstingsfullmäktige 2014: 16,85% Antal mandat: 13
Kommunfullmäktige 2014: 6,97%
Antal mandat 2 av 31.

Kuxabladet intervjuade Anders Nordlander  för tidningen i vecka 26, 2018

Varför ska man lägga sin röst på Moderaterna?

– Vår politik är rak. Moderaterna går ut med ett klart budskap om vad vi vill och vi har rätt partiledare för Sverige i framtiden.

– Lokalt vill vi påverka tillväxten. Människor vill flytta hit men det finns inget att erbjuda idag. Vi är tacksamma över den privata sektorns drivkraft, men nu är det hög tid att komma igång med kommunala byggen – det vill vi skynda på med högsta prioritet.

Anders berättar vidare om att det inte bara ska handla om att utveckla Ockelbo utan att det behöver göras mer för att få igång en levande landsbygd.

– Byarna ska inte stå ensamma i sina problem, det leder till avfolkning, kommunikationer måste fungera och man ska kunna bo kvar som äldre även där. Kuxatrafiken är viktig och måste få finnas kvar.

– Moderaterna i Ockelbo verkar för att vara en företagsvänlig kommun. Det handlar inte bara om nystarter utan vi måste värna om möjligheterna för de
företag vi har att kunna utvecklas.

Anders berättar att Moderaterna under våren själva gjort ett flertal företagsbesök med avsikten att berätta om hur de arbetar politiskt samt att få en bättre inblick i de problem och möjligheter företagare i Ockelbo kommun har.

– Tillsammans med riksdagsmannen Lars Beckman besökte jag bland annat Svenska Fönster i Lingbo, Forma Plast i Ockelbo och Tempo i Åmot.

– Det finns företag som vill bygga ut och utvecklas, det måste vi försäkra oss om att det blir verklighet.

Ockelbo kommun växer och Anders tycker det har varit inspirerande att verka politisk i en kommun som går framåt.

– Jag hoppas vi snart når 6000 invånare, det är ett långsiktigt mål. En förutsättning för att nå dit är att vi lyckas behålla våra nysvenskar och få in dem på arbetsmarknaden. De bidrar också med nya perspektiv och kunskaper som vi måste finna sätt att dra nytta utav.

– En viktig fråga inom skolan är att hitta fler behöriga lärare och höja kunskapsnivån. De lärare som söker hit ska få en riktigt bra känsla av att de kommit rätt. Den nyrustade Perslundaskolan spelar en viktig roll där.

– Vi var mycket aktiva i processen kring skolbygget och med hjälp av en förlaga i Småland som Moderaterna lyfte fram kunde vi bidra till en lägre budget. Skolan lockar till inflyttning och fler invånare är nyckeln för att Ockelbo kommun ska fortsätta växa. Växer kommunen växer ekonomin!

– Jag vill även säga att vi är mycket besvikna att Centrumhusets ombyggnation dröjer, företagare vill in i lokalerna! Vi kan inte gå och vänta på torgets ombyggnation som idag prioriteras.


Om ni tvingas finna er i att torget går före, är det något särskilt ni skulle vilja se förändras där?

– Plats för en liten scen vore bra och torghandel är viktig. Det bidrar till ett levande centrum. Handikapp-parkeringar måste bli kvar nära kärnan.

Hur resonerar Moderaterna gällande Wij Trädgårdar?

– Vi hoppas hitta en lösning, det är ett viktigt varumärke för Ockelbo. Det behöver utvecklas med nya idéer för att nå fler kategorier av människor; vad kan man göra på vintern?

– Kommunala bidrag håller inte i längden. Vi anser att man behöver arrendera ut byggnader och locka privata aktörer att driva verksamheter där som står på egna ben. Varför inte satsa på att locka hit en hotellkedja?

Hur tänker ni kring arbetsmarknaden i Ockelbo?

– Många pendlar från vår kommun och nu blir det tätare mellan avgångarna längs järnvägen och det möjliggör ännu bättre pendlingsmöjligheter. Det gäller inte bara arbete utan det blir även enklare att ta del av nöjesutbud på andra orter.

– Sen är småföretagande viktigt, de skapar flest nya jobb. Att kunna bo och arbeta lokalt är av stor betydelse. Men allt hänger samman med det jag sa i början av intervjun – har vi inga boenden att erbjuda så stagnerar allt.

– Vi har blivit mer av ett arbetarparti. Själv är jag uppväxt på landsbygden och vill att den ska leva kvar. Drivmedelsskatten är en katastrof, det vill vi ändra på riksdagsnivå.

Hur ser ni på vårdsituationen och situationen för de äldre?

– Vi har för hög grad dementa som bor på Bysjöstrand. Alternativ som är bättre anpassade behövs, om vi kan hitta privata lösningar på det – varför inte?

– Det är en trygghet, särskilt för de äldre, att få möjlighet att besöka samma läkare när man söker vård. Långsiktiga lösningar på det behöver diskuteras mer, en hyrläkare kostar dubbelt så mycket.

Kommuninvånarna som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet (13%) valde i drygt hälften av fallen (7%) att lägga sin röst på andra partier i kommunvalet. Vad beror det på?


– Vår marknadsföring och tydlighet brast i förra valet. I år blir det ändring på det – nu når vi ut med vad vi vill och hur vi ska nå våra mål. Vi är tacksamma för synligheten i Kuxabladet, det är ett bra sätt att nå ut och kommer betyda mycket.

– Vi har sedan förra valet ökat vår medlemsantal och har nu fem styrelsemedlemmar. Vi försöker lyssna in vad folket vill och inte bara behandla de frågor som politiker lyfter fram.

FAKTA: Anders Norlander
Aktuell: Lokalföreningens förstanamn på KF listan
Från: Viksjö, Ångermanland

Anders är pensionären som inte kan ligga på sofflocket och ta det lugnt. Han jobbade cirka 14 år som buss- och lastbilsförare och verkade under sju år som pastor inom frikyrkan. Senare arbetade han inom försäljningsbranschen med brandskydd och även varit försäljningschef för energibolaget.

– Jag har jobbat med människor hela mitt liv, jag har fortfarande en deltidstjänst på energibolaget.

– Politiken och Missionskyrkan, där jag är aktiv, tar min övriga tid. Jag gillar att ha något på schemat varje dag.
Till Ockelbo flyttade Anders 1994 efter att ha bott i Östergötland där han var involverad i politiken i tolv år. .

– Jag och min fru Elisabeth ville komma närmre våra föräldrar i Viksjö och Söderhamn.
Sedan åtta år tillbaka är Anders en del av lokalpolitiken i kommunen, men var även tidigare aktiv en period i sin hembygd.

Profil - Johanna Malmström

Profil - Johanna Malmström

Sommartips - smaksensationer

Sommartips - smaksensationer

0