Val 2018: Miljöpartiet

Val 2018: Miljöpartiet

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Fram till valet presenterar Kuxabladet de partier som ställer upp i Kommunvalet i Ockelbo. Vi erbjuder en tillbakablick på de intervjuer som redan publicerats i Kuxabladet här på vår hemsida.

FAKTA OM MILJÖPARTIET:
Riksdag 2014: 6,89% Antal mandat 25.
Landstingsfullmäktige 2014: 5,24%  Antal mandat: 4.
Kommunfullmäktige  2014: 3,98% Antal mandat 1 av 31.

Kuxabladet intervjuade Niels Hebert för tidningen i vecka 20, 2018

Varför ska man lägga sin röst på Miljöpartiet?

– Vi är ett parti som står för öppenhet och tolerans. Vi vill inte att människor ställs mot varandra. Sådana motkrafter behövs i dag.

– Jag har suttit i kommunfullmäktige i Ockelbo cirka två år och har sett att miljöfrågorna ofta faller bort i den politiska diskussionen, så vi behövs i Ockelbo.

Niels berättar att Miljöpartiet vill locka besökare och människor som kan tänka sig att bosätta sig i Ockelbo. Han menar att man kan göra mera för att synliggöra Ockelbo kommun utåt.

– När såg man senast marknadsföring av Ockelbo i Gävle?

– Det handlar om utveckling, vi måste vara offensiva och erbjuda en bra miljö, det hänger ihop.

En del av utvecklingen av Ockelbo anser Niels ligger i att locka fler välutbildade till kommunen.

– Statistiken visar att utbildningsnivån i Gävleborg är låg, det behövs mer kunskap. Det skulle stärka Ockelbo.
Den tidigare trädgårdsmästarutbildningen på Wij Trädgårdar lyfter Niels som ett bra exempel som lockade kompetenta utbildare och studenter till orten.

– Vi lever i ett kunskapssamhälle. Varför stanna vid en trädgårdsutbildning? Vi kan tänka vidare. Biodling ligger nära. Det finns bara en yrkeshögskola för biodling i Sverige och den ligger i Skåne.

– Wij Trädgårdar är en värdefull plats i en tid av stort trädgårdsintresse och kan bli en intressant plats, inte bara för fler utbildningar, utan också för nya företag.

Hur ska man gå till väga för att driva dessa frågor politiskt?

– Vi är ett litet parti, som inte bestämmer, men vi har goda möjligheter att påverka i debatter och genom våra idéer.

Ser ni några skillnader mellan landsbygden och storstäderna rent politiskt?

– Vi utgår från Ockelbo kommun i vårt lokala program, men det finns inga motsättningar mellan vad vi vill göra lokalt och vad partiet vill på riksplanet.

– Madelene Håkansson är ett nytt namn på kommunfullmäktigelistan och hon jobbar med infrastrukturfrågor. Hon såg i sitt arbete att Miljöpartiet i regeringen lyckats göra mycket i sådana frågor och det gjorde att hon engagerade sig lokalt.

– Ett parti lyckas inte allltid, men jag tror att vi har drivit rätt frågor i regeringen. Vi har exempelvis haft högre ambtioner i migrationspolitiken.

Hur ser Miljöpartiet på den höga skatten på drivmedel?

– Konstigt nog åker storstadsbor lika mycket bil som människor på landsbygden.
Klimatmålen, som alla partier utom ett, är överens om betyder att vi måste avveckla bensin och diesel som drivmedel. Vi vill bygga fler laddstationer på landsbygden för elfordon, men avvecklingen av fossila drivmedel får inte försämra möjligheterna till en levande landsbygd. Biogas ser jag som viktig för framtiden.

– Klimatfrågan kan inte ligga på ”någon annan”. Klimatmålen är beslutade i riksdagen och bygger på FN:s klimatkonvention.

– Vi vill ha en klimatdemokrati i Ockelbo, att människor, företag och föreningar bjuds in till diskussioner om vad vi kan göra lokalt. Idag arbetar kommuner med klimatanpassningar, men vi behöver ta ett kliv i en förebyggande riktning.

– Vi har lämnat en motion om klimatdemokrati, berättar Niels och påminner om att allt tar sin tid inom politiken.

– Livet är inte mindre gott i ett samhälle som arbetar för klimatmålen.

Miljöpartiet gick under våren ut med att man behövde bli fler för att vara ett valbart alternativ i Ockelbo kommun. Madelene Håkansson, Christoffer Karstens och Äbba Bergström klev fram. Äbba var med i förra valet, Christoffer har varit aktiv i Miljöpartiet tidigare och Madelene gick med i år.

– Vi fick in nya krafter som tillför mycket och vi hoppas på stor aktivitet.

Bland övriga frågor Miljöpartiet vill verka för lyfter Niels fram trafikfrågorna.

– Många sitter vid kiosken och i matbutiken. Det talar för att det finns behov av ett riktigt torg, en mötesplats för fler med lummiga träd och nära till konditoriet. Genomfartstrafiken borde upphöra och parkeringarna flyttas.

– Många väljer bilen när man gör sina ärenden, men det finns faktiskt gott om parkeringsplatser i och omkring centrum.

– Trafik är en svår fråga. Trafikverket ansvarar för väg 272 genom Ockelbo, men kommunen och polisen måste ligga på ännu mer för att få ner hastigheterna. Till svårigheterna hör också att trafikkulturen i Ockelbo kunde vara bättre. Mer hänsyn måste visas gående och cyklister.

Miljöpartiet tycker även man kan göra mer för lokala företag, till exempel odlarna.

– Vi har duktiga lokalproducenter, men de borde få möjligheter att sälja mer lokalt.
Niels avslutar vårt samtal med en summering.

– Vi är trygga i vår ideologi, det har hänt så mycket. För 15 år sen kunde jag föra diskussioner kring KRAV-märkta varor med andra människor vid mejeriavdelningen. En del undrade om de innehöll konstiga saker, men det är ju det de inte gör!

– I dag är miljömärkta produkter en självklarhet och säljer bra. Det går framåt.

– Man kan se Miljöpartiet som en del av en större rörelse. Vi har inte ensamrätt på miljöfrågorna.

FAKTA: Niels Hebert

Aktuell: Förstanamn på Miljöpartiet i Ockelbos kommunfullmäktigelista
Från: Stockholm
Flyttade till Skutskär på 70-talet och arbetade som lokalredaktör och sedermera som reporter på Gefle Dagblad.
Arbetade i fem år som ombudsman i nuvarande Unionen som organisationsutvecklare.
Varit aktiv i Miljöpartiet sedan partiet bildades i början av 80-talet. Var oppositionsråd för Miljöpartiet under 5 år i Gävle kommun.

Hur hamnade Niels i Ockelbo?

– Jag och min fru plockade mycket bär och svamp i Ockelbo. Vi ville undvika Tjernobylnedfallet, som inte föll över Ockelboskogarna västerut. Och vi började se oss omkring efter någonstans att bo. Ungdomarna hade flyttat ut från huset på Brynäs. Vi har bott här sedan 2013.

Flottarbåten Carl söker ny eldsjäl

Flottarbåten Carl söker ny eldsjäl

Profil - Johanna Malmström

Profil - Johanna Malmström

0