Val 2018: Vänsterpartiet

Val 2018: Vänsterpartiet

Foto: Mattias Färnstrand, KUXAGRUPPEN AB


Fram till valet presenterar Kuxabladet de partier som ställer upp i Kommunvalet i Ockelbo. Vi erbjuder en tillbakablick på de intervjuer som redan publicerats i Kuxabladet här på vår hemsida.

FAKTA OM VÄNSTERPARTIET:
Riksdag 2014: 5,72%% Antal mandat 21.
Landstingsfullmäktige 2014: 8,23% Antal mandat: 6.
Kommunfullmäktige  2014: 4,49%
Antal mandat 1 av 31.

Kuxabladet intervjuade Martin Sund Svensson för tidningen i vecka 22, 2018

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet?

– Vi tror på ett jämställt och rättvist samhälle där alla ska ha friheten att bli den man vill. Att kunna utvecklas, oberoende av var man är född, könstillhörighet och vems ens föräldrar är.

– För allas rätt till arbete, för trygga och säkra jobb med schyssta villkor. Vi vill att kommunen ska främja företag med kollektivavtal och genom detta förhindra lönedumpning.

En lokal angelägenhet för Vänsterpartiet är att ta bort anställningsformen allmän visstidsanställning.
– Vi har förståelse för att det finns kortare projekt och toppar inom yrken där det passar. Men att ha haft ett jobb i många många år utan att veta om man är välkommen dagen därpå är otryggt och ohållbart. Det finns många som år ut och år in går mellan allmän visstidsanställning till vikariat. De anställda får tänka två gånger innan de vågar sjukanmäla sig, en omänsklig situation.

– Att inte ha ett fast jobb påverkar vardagen och hindrar möjligheter som att exempelvis få ett bolån. Idag är 121 av 541 kommunala tjänster visstidsanställningar, detta kommer leda till att människor slutar söka kommunala jobb – eftersom det är svårt att få en fast anställning.

Att få upp lönerna inom vård och omsorg är viktigt, men inte en enkel fråga. Hur kan vi påverka det lokalt?

– Vi har strax under 6000 invånare i kommunen och är inte tillräckligt starka för att matcha exempelvis Gävle kommun när det kommer till löner. Detta behöver lösas på nationell nivå, de värden som skapas på landsbygden måste gynna oss som bor här bättre.
Martin tillägger att åtta av sveriges tio rikaste kommuner ligger i Stockholm och de har ingen som helst egen produktion, där finns endast de som äger. Vänsterpartiet har lämnat motioner om detta på riksdagsnivå.

– Sverige skulle kunna gå i bräschen för miljöomställningen, ta HVO bränsle exempel, det kan tillverkas av exempelvis tall- och rapsolja som kan odlas lokalt. Anläggningar skapar jobb på landsbygden och kompetensen som skapas skulle efterfrågas även internationellt. Idag skattar vi lika mycket på det koldioxidneutrala alternativet HVO som vi gör på fossildiesel, vad ger det för signaler om hur man ska välja bränsle? Vinster ska användas till utveckling, istället för att gynna de få.

Martin understryker behovet om att vi behöver en större arbetskraft i kommunen. Samt att det föds för lite barn.
– Snart går många i pension, på länsnivå kommer det behövas fler inom vårdyrket och fler äldreboenden. Det var 41 födda nu, en bra siffra för Ockelbo. Men egentligen är den alldeles för låg. Allt hänger ihop, trygghet och jämlikhet skapar möjligheter och i förlängningen leder det till att fler vågar skaffa barn. Med delat ansvar i familjerna har man samma möjligheter till en karriär. Med det sagt vill jag tillägga att det inte finns en mellanchefsplats för alla, det är en borgerlig rökridå.

Tillbaka till ämnet allmän visstid, leder inte den anställningsformen till att fler kan få jobb?
– Heltid ska vara normen. En trygg tillvaro är det viktigaste. Det är även mer än 90% kvinnor som arbetar i omsorgen i Ockelbo, männen jobbar i större utsträckning inom industrin. Detta leder till stora skillnader i löner mellan män och kvinnor i kommunen, en siffra där vi är en av de sämsta i landet.

– Det om något starka incitament som gör att kvinnorna tar mer föräldraledighet och i förlängningen skapar det fler fattigpensionärer.

– Vi vill även ta bort karensdagen för dem som jobbar inom välfärden. Tänk att jobba som exempelvis barnskötare där smittorisken är hög, du kommer sannolikt kunna få magsjuka bara för att du går och gör ditt jobb…

FAKTA: Martin Sund Svensson
Aktuell: Ordförande i Vänsterpartiet Ockelbo och andranamn (efter Anna Lindmark) på partiets kommunfullmäktigelista
Från: Kilafors.
Martin har alltid varit intresserad av läsning och har i vuxen ålder även bedrivit studier inom matematik på högskolenivå, bland annat linjär algebra. Han hamnade i Ockelbo i samband med att han studerade i Gävle.

– Min fru sedan många år tillbaka är från Ockelbo och det var lämpligt. Det fanns ingen plan på att jag skulle bli kvar, men sen fick jag jobb på Ockelbo Sallat och därefter Forma Plast.
Efter ett uppehåll för studier är Martin snart utexaminerad kvalificerad verkstadstekniker och kommer jobba på Sandvik i sommar.

– Det har varit fullt upp med examensarbetet sista tiden.

Uppvuxen i en politiskt engagerad familj blev han redan som barn meddragen till politiska möten. När han var yngre var han aktiv i Ung Vänster och har alltid varit en person som tycker om att argumentera, något han tycker det sker för lite av bland politikerna i Ockelbo kommun.

– Livspusslet ska gå ihop, även om jag kände starkt för ideologierna fanns inte tiden. Men för en fyra fem år sedan blev jag involverad i Vänsterpartiet i Ockelbo.

Sedan tre år tillbaka är Martin även ordförande i Vänsterpartiet i Ockelbo.

Profil - Katarina Lindgren

Profil - Katarina Lindgren

Svalan - Förskolan på Landsbygden

Svalan - Förskolan på Landsbygden

0