Bodagen - lär känna dina grannar

Bodagen - lär känna dina grannar

FOTO: Henrik Westberg, Kuxagruppen AB

Ungarna hoppar i hoppborgen, försommarsolen värmer och från högtalaren ljuder skönsång. Det är bodag på Ängen i Ockelbo och ABF, Gästrike återvinnare, Hyresgästföreningen och Ockelbogårdar bjuder gemensamt in till korvgrillning, källsorteringstävling, information om allmännyttans första nybyggnation på 33 år, och det viskas om att en Trollkarl ska komma. 

FOTO: Henrik Westberg, Kuxagruppen AB

– Det här är ett tillfälle för folk att umgås och lära känna varandra, säger Gunnar Hallberg, bokonsulent vid Ockelbogårdar. 

Gunnars arbetsuppgift är att medla när det uppstår konflikter mellan hyresgästerna. 

Gunnar Hallberg FOTO: Henrik Westberg, Kuxagruppen AB

– Oftast handlar det om brist på kommunikation och missförstånd, förklarar han. I områden där hyresgästerna, grannarna, lär känna varandra uppstår det sällan konflikter. 

Bodagen är ett samarbetsprojekt och är ett led i ett större projekt för att öka trivseln bland de boende och minska på fördomarna och öka kunskaperna om vad som förväntas av en som hyresgäst och granne. Gunnar är nöjd med uppslutningen men han hoppas på ett större deltagande vid nästa tillfälle. 

– Vi har bodag på Stenvägen den fjärde juni och alla hyresgäster är välkomna, även från andra bostadsområden. 

FOTO: Henrik Westberg, Kuxagruppen AB

– Jag hoppas att alla kommer och att folk börjar lära känna varandra. Även om vi idag bor ihop behöver inte de betyda att vi känner varandra, det vill vi ändra på. 

– Kommunikation är nyckeln, avslutar Gunnar.

FOTO: Henrik Westberg, Kuxagruppen AB

Ockelbogårdar - planerar sexton nya lägenheter

Ockelbogårdar - planerar sexton nya lägenheter

Ponnyhopptävling - i populära Ockelbo Ridhus

Ponnyhopptävling - i populära Ockelbo Ridhus

0