Britta Heimer Dereborn  berättar - 70 år sedan första realexamen i Ockelbo.

Britta Heimer Dereborn berättar - 70 år sedan första realexamen i Ockelbo.

I år är det 70 år sedan de första eleverna i Ockelbo tog realexamen. En av dem var Britta Heimer Dereborn som delat med sig utav några minnen från den tiden med Kuxabladet.

– Vi var 33 stycken från början men endast 14 tog realexamen, berättar hon. 

1945 sträckte sig den traditionella grundskolan över sju år men ville man sikta på högre studier var man välkommen till realskolan redan efter årskurs sex, där man skulle studera i fyra läsår. 

– Det blev ett stort bortfall. Alla försökte, men det ställdes helt andra krav vad man skulle kunna då jämfört med vad man skulle klara i grundskolan idag. En del tröttnade, det krävdes en del pluggande.

– De flesta slutade under första året. Men vi var ändå ett tjugotal fram till årskurs 4.

Att studier nu kunde bedrivas lokalt i Ockelbo var viktigt, det höga intresset är ett kvitto på det.

– Inte vem som helst som fick börja på realskolan inne i Gävle. Ofta gick det inte av ekonomiska skäl. Min föräldrar var tveksamma för tänk om jag inte klarade mig ”vilken skam det skulle vara”. 

Britta berättar att de hade behöriga och bra adjunkter. Studierna bedrevs vid Raboområdet i centrala Ockelbo.

–Bertil Medin var vår lärare och blev senare rektor. Han höll i de flesta alla ämnena utom matematik, där hade vi Josef Bidner. I sång och musik var det organisten Jonas Embreus som undervisade.

Lektorer kom från Vasagymnasiet till Ockelbo och deltog vid muntliga förhör. Man man hade även skriftliga prov i språk, matte etc. som krävdes för att bli godkänd.

Språkstudier var också framträdande och tyska var huvudspråk på den här tiden.

– Vi läste tyska i fyra år och engelska från årskurs två. Var man språkintresserad erbjöds även franska i trean och fyran.

Idrotten var lite speciell då de inte hade tillgång till någon gymnastiksal. Eleverna fick spela fotboll eller under vintern bandy på Bysjön. 

Bilden togs 1949, Britta Heimer Dereborn, fjärde från vänster på bakre raden.

– Under andra året fick vi flickor träna gymnastik i gamla kommunalrummet. Vi bytte om i köket och det fanns inga duschar, primitivt men det gick bra. På den tiden användes ju lokalerna till kommunala möten och alla deras aktiviteter.

Examen minns Britta som högtidligt med blommor och stipendier. Hon blev senare i livet studierektor vid Perslundaskolan.

– Vår lärare Bertil Medin kom till Ockelbo 1945 och blev anmärkningsvärt kvar här till sin pensionering 1981. Bertil var mycket populär och 26-27 år någonting när han kom, vi tyckte han var enastående - en idol för oss under hela studietiden.

– Jag efterträdde honom som studierektor på Perslundaskolan. 

Boktips - för ungdomar

Boktips - för ungdomar

Grilla grönt i sommar - spännande och nyttiga alternativ

Grilla grönt i sommar - spännande och nyttiga alternativ

0