ÅMEK - integration och sysselsättning i landsbygden

ÅMEK - integration och sysselsättning i landsbygden

Under 2018 har den ekonomiska föreningen ÅMEK i Åmot försökt lösa problemet med hög arbetslöshet bland nyanlända.  ÅMEK driver ett projekt som hoppas att man kan sammanföra de nyanlända med arbetssysslor som finns i Ockelbo kommun. 

– Arbetsmarknaden ser inte ut som den Arbetsförmedlingens regler beskriver den, där du som är arbetssökande söker ett arbete och sedan får ett fast jobb på heltid. 

Det gäller verkligen inte för de nyanlända som kanske saknar både språket och bevis på vad de kan. Det säger Åke Lamm som är en av initiativtagarna bakom ÅMEK och deras nya integrations- och arbetsmarknadsprojekt. 

– Det finns kanske inte fasta heltidsjobb i Ockelbo men det finns massor av arbetsuppgifter och det finns många som behöver arbeta, nu är vårt mål att sammanföra dem, berättar han. 

Åke Lamm kom för första gången till Åmot 1976, då han skaffade ett sommarställe där. Sen millenieskiftet är han aktiv i byn och han var med och bildade Åmotbygdens ekonomiska förening (ÅMEK), 2008. 

– Vi ville hitta ett sätt att utbyta tjänster, vitt. Landsbygden hade förändrats, man kunde inte längre räkna med att man hade släkten omkring sig som man kunde få hjälp av eftersom folk flyttar runt mer. 

Servicen når inte alltid ut i byarna och sommargästerna har inte alla kontakter.  Hur skulle det se ut om vi kunde byta en ”TV-installation” mot ett ”däckbyte på bilen” grannar i mellan, tänkte vi. Med Åmek som mellanhand kan vi lätt utbyta tjänster även om vi inte känner varandra så väl. Vi kan göra jobb åt varandra och ta betalt vitt.  Genom Åmek utfördes alla möjliga tjänster i hus och trädgård med rot och rut. Mycket har förändrats hos ÅMEK sedan den ursprungsidéen, även om grunden är densamma, att allting ska ske vitt och lagligt. 

– Idag utför vi huvudsakligen städning, trädgårdsskötsel och snöröjning åt privata kunder och vi har  uppdrag för kommunen i Åmot om yttre skötsel.

Åke berättar att han under 00-talet startade rundabordssamtal tillsammans med  Karin Strömberg, Yngve Gunnarsson, Lasse Krantz med andra personer från olika håll i kommunen.. 

– Ur de samtalen kom flera intressanta lösningar på problem som fanns i bygden och på utvecklingsmöjligheter. 

Ett exemplet var när slyn hade växt upp och skymde utsikten vid ålderdomshemmet vid Bysjöstrand. Det löstes genom att låta får, som en bonde lånade ut, till gå och beta där. Kommunen, ålderdomshemmets innevånare och bonden blev jättenöjda. 

– Bäst av allt var att det var en arbetssökande, en nyanländ man, som längtade efter att sköta djur, som fick ta hand om fåren. "Mitt problem är din lösning". 

– Det finns massor av sådana lösningar som går att få till på landsbygden där vi har bättre kontakter med varandra. 

Under rundabordssamtalen kom flyktingkrisen och cirka fyrahundra nyanlända mest Eritreaner anlände till Ockelbo. 

– Frågor som var ska de bo, hur ska de utbildas men framför allt vad ska de jobba med, dök upp. Staten försörjer bara en flykting under de första två åren, sedan är det kommunens ansvar, menar Åke. 

– Det är jätteviktigt att de kommer ut i arbetslivet och att de inte hamnar i en beroendesituation av bidrag och svartjobb. Att de får kontakter, lär sig svenska språket och får ett CV. 

ÅMEK startade ett projekt för att i alla fall få ut arbetssökande i tillfälliga jobb för att de ska få visa vad de kan och skaffa nya kontakter. Ett grupp nyanlända skrapade ridhuset och målade rödfärg under hösten 2018. 

– Tanken är att de då får arbetspraktik, och att målaren som de arbetar för kan gå i god för dem vid nästa projekt om allting faller väl ut. 

– Vi vill sysselsätta dem som flyttar hit. Men trots att det finns arbetsuppgifter, som att röja skog, måla en fasad, klippa en gräsmatta åt den som inte kan eller orkar, är det svårt att sammanföra arbeten med arbetarna. 

– Det råder också brist på incitament. Vissa är nöjda med sin livssituation rent ekonomiskt. De får bidrag som gör att de kan betala hyran och äta sig mätta. Det är också svårt att få ett jobb och Ockelbo saknar lediga heltidsjobb och de som vill arbeta har redan hittat jobb som reklamutdelare eller andra uppgifter. Vi vill göra det lönsamt på många sätt att arbeta. Det ger så mycket mer än bara pengar. 

– Om inget görs åt arbetssituationen kommer sprickorna att öka mellan Svenskar och nyanlända. 

Nu forsätter och nysatsar ÅMEK med sitt projekt att lotsa arbetsvilliga till arbetssysslor. Liz Lundblom och Karin Magnusson är båda halvtidsanställda i projektet som löper på till januari 2020. 

– De är de drivande och vill att folk ska ta kontakt om man vill bidra i projektet eller om man har några arbeten som ska utföras, berättar Åke. 

– ÅMEK är en ekonomisk förening utan vinstintressen. I projektet vill vi att det ska vara billigt att pröva att få arbete utfört av någon man kanske inte skulle välja annars.

- Men den  den anställde ska ha skälig lön och alla sociala avgifter och skatter ska betalas och arbetet ska vara väl utfört. Vi behöver däremot inte pengar för att driva Åmek som företag så därför kan vi vara billiga, avslutar han. 

Är du en företagare eller privatperson som behöver hjälp med en arbetsuppgift, stora som små, tveka inte att kontakta ÅMEK. 


Kontakta ÅMEK

Är du en företagare eller privatperson som behöver hjälp med en arbetsuppgift, stora som små?

Kontakta Åmek genom Liz Lundblom 073 -72 80 068

Ockelbo Lundgren - 100 år del II

Ockelbo Lundgren - 100 år del II

Skolsmart - en smooth start på hösten

Skolsmart - en smooth start på hösten

0