Vårda din skog - med moderna hjälpmedel

Vårda din skog - med moderna hjälpmedel

FOTO: Johan Beijer, Kuxagruppen AB

I Kuxaregionen finns många skogsägare – oavsett hur mycket eller lite skog du äger är planering på kort och lång sikt A och O för ditt skogsbruk. Kuxabladet har träffat Johan Alkberg från Mellanskog samt skogsägare Olle Östblom från Ockelbo som står inför flertalet åtgärder på sin skogsfastighet.

Som medlem i Mellanskog har Olle tillgång till en rad olika verktyg för att planera sitt brukande. Tillgången till medlemsappen är ett av dessa verktyg, här kan Olle bland annat se sin digitala skogsbruksplan.

tv. Johan Alkberg från Mellanskog. t.h. Olle Östblom Skogsägare från Ockelbo. FOTO: Johan Beijer, Kuxagruppen AB

Allt Olle behöver finns direkt i medlemsappen. Ålder, volym, skötselförslag med mera hittar han snabbt genom att klicka på skärmen. Skötselförslagen utgår från en 10-årig planperiod som ger skogsägaren ett bra underlag för planering på både kort och lång sikt.

– Utöver en detaljerad beskrivning och sammanställning av fastigheten föreslås åtgärder och du kan tydligt se skogens åldersklasser och möjligheter för tillväxt och avverkning.

– Skogsskötselplanen är även det underlag en bank behöver för att utförligt kunna värdera dina skogsfastigheter.


Mellanskog-V34-2019-1317.jpg

Tre tips för att få ut maximalt av din skogsbruksplan

1. Använd Mellanskogs medlemsapp, den hjälper dig bland annat med GPS-stöd via din mobiltelefon.

2. Använd planen för att få ett helhetsperspektiv på åtgärdsbehovet.

3. Håll din plan uppdaterad, boka ett möte med din skogsinspektor med jämna mellanrum. Exempelvis vartannat år.


Olle berättar mer om hur skogsbruksplanen har kunnat hjälpa honom i dialogen med Mellanskog.

– Vi kan enkelt reda ut vad det är vi pratar om. Göra markeringar och dela anteckningar. När jag är ute kan jag direkt rapportera att det, till exempel, har blåst omkull träd och markera platsen så hämtar de virket.

– Skogsskötselplanen är enligt mig den viktigaste grunden att stå på för att kunna sköta sin skogsmark optimalt. Här har vi möjlighet att enkelt kunna föra ett resonemang både på detaljnivå och långsiktigt, fyller Johan i.

– Jag är gärna i skogen, men jag skulle kunna sköta det mesta med hjälp av appen, berättar Olle.

– Idag är det många som bor långt ifrån sin skog, men med medlemsappen kan vi enkelt föra dialog kring skötseln, säger Johan.

FOTO: Johan Beijer, Kuxagruppen AB

I skogarna kring Sendbergen ligger Olles skogsfastighet. Vi står mitt på platsen där den cirka 700 meter långa skogsbilvägen kommer anläggas under sensommaren. Efter den har fått sätta sig kommer den kunna hålla för transporter som väger uppemot 60 ton.

– Förhoppningsvis är vi klar under senhösten, berättar Johan.

– Att anlägga en väg här medför givetvis en kostnad. Vi har gemensamt med Olle och med stöd av skogsskötselplanen kommit fram till att vägen är investering som kommer att löna sig. Värdet på fastigheten höjs och det underlättar i många led. Alla avverkningar och skötselåtgärder blir enklare att utföra i väldigt många år framöver, berättar Johan.


Skärmklipp 2019-08-23 22.02.04.png

Vill du lär dig mer om skogsägarföreningen Mellanskog?

Släktträff - 100 år senare

Släktträff - 100 år senare

KUXABLADET - Nr 171 - 2019

KUXABLADET - Nr 171 - 2019

0