Vem vill inte ha en snygg häck?

Vem vill inte ha en snygg häck?

Ockelbo vägförening informerar om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator och vad tomtägare kan göra för att förbättra den.


– En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksafall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer, säger Hans Ledin, vägfogde.

Ovan citeras Plan- & bygglagen 8 kap 15§. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i trafiken i onödan för att sikten skyms. 

Beroende på hur din tomt är belägen i förhållande till vägarna finns olika tips. Ta hjälp av exemplen i illustrationerna nedanför.


Utfart mot gata

Vid utfart bör Du se till att:

  • Dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.

  • Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.


Hörntomter

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att:

  • Dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.


Tomt intill gata

  • Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.

Om du har buskar eller träd som sticker ut över gångbana bör du se till att:

  • Det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden kräver:

  • Över gångbana, minst 2,5 m

  • Över cykelväg, minst 3,2 m

  • Över körbana, minst 4,6 m


– Har du utfart mot gatan bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

– Om din tomt är en hörntomt och ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

– För alla som har tomt intill gatan ska man tänka på att häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sticker ut över gångbana bör du se till att det finns en rimlig fri höjd för trafikanterna. 

Skärmklipp 2019-10-04 08.02.33.png

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vägfogde Hans Ledin på telefon 070-635 52 74.

I det fall Trafikverket är väghållare gäller andra regler. Kontakta dem för aktuell information. HÄR

Boktips - för unga

Boktips - för unga

Hur upplever dina barn tryggheten i skolan?

Hur upplever dina barn tryggheten i skolan?

0