Hela Sverige ska leva - en utvecklingsplan för Åmot

Hela Sverige ska leva - en utvecklingsplan för Åmot

FOTO: Mattias Färnstraned, KUXAGRUPPEN AB

Byarna i Ockelbo kommun, Lingbo, Jädraås och Åmot har med hjälp av riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” tagit fram en lokal utvecklingsplan för sin respektive bygd. Kuxabladet har träffat Kenneth Norén och Kjell Ljung som medverkat i arbetet för Åmot.

– Utvecklingsplanen är framtagen av oss som bor och verkar här. Den innehåller vad vi tycker är viktigt för att stärka och utveckla bygden. Byarnas planer kommer snart att presenteras för Ockelbo kommun, berättar Kenneth.

FOTO: www.amot.nu

Den lokala utvecklingsplanen är slutprodukten av projektet man genomfört med hjälp av något som kallas Förädlingsmackapären, en metod för regional utveckling baserat på ett underifrånperspektiv. Landsbygdens invånare tar själva en central roll i det lokala utvecklingsarbetet i sin hembygd. Förhoppningen med Förädlingsmackapären är att det ska ge nya perspektiv, sätta inriktning och mätbara mål. Det kommer krävas mycket arbete och ta lång tid, landsbygden står inför stora utmaningar och detta är startskottet på framtidsarbetet.

– Detta kommer bland annat vara ett bra underlag för dialog med kommunen, säger Kenneth.

FOTO: Johan Beijer, KUXAGRUPPEN AB

I arbetet med Åmots utvecklingsplan har man lyft fram fem utvecklingsområden som sedan grupper arbetar vidare med i sina respektive frågor. Service, turism, kultur och fritid, kommunikationer och näringsliv. Flera av de punkter som kommit fram i arbetet är redan påbörjade och andra är nya.Kjell Ljung sitter med i kultur och fritid gruppen och deras första primära mål är att se över möjligheterna med den tidigare skolbyggnaden.

– Kommunen hyr ut de delar som inte används till förskola till oss. Det krävs en hel del förändringar i planritningen men vi har klart för oss vad vi vill kunna erbjuda, berättar Kjell.

I skolans lokaler planeras det att göra det som finns lättillgängligt och utveckla en del nya idéer. I första etappen ska lokalerna i den övre våningen anpassas för byns behov; vävstuga, föreningskontor med arkiv, konferensrum/ungdomslokal och allaktivitetsrum.– Ungdomarna betyder mycket för oss och tanken är att de ska kunna ha en lokal här att anordna sammankomster i, fortsätter Kjell.

Kenneth ingår i gruppen som har hand om service och turism.Prioriterade frågor är bland annat skyltning i byn med informationstavlor och hänvisningsskyltar och möjligheten för affären i byn att bli paketombud för PostNord. Utan denna service idag måste ortsborna åka de två milen till Ockelbo för att hämta sina försändelser.

– Webbhandeln växer dessutom. Detta är en viktig sak också för näringslivet att få ökad möjlighet att kunna skicka och ta emot paket. Att få tillbaka Postnords tjänster till orten är en prioritet, säger Kenneth.

Tillgång till fiber är en viktig del i detta och en fiberförening för Svartandal och Sandalsvägen, de delar av centrala Åmot som idag saknar fiber, är på gång. Föreningen hoppas kunna ta del av öronmärkta fiberpengar som finns i Ockelbo kommun. I Sunnanåsbo har liknande medel nyligen beviljats under namnet ”Fiber tillsammans”.

– Vi ska själva ordna med entreprenad och Gavlenet ska därefter genomföra fiberdragningen. Våra möten har varit mycket positiva, berättar Kenneth.

Landsbygden står inför stora utmaningar, det är glädjande att lokalborna i byarna själva tar tag i situationen redan idag – det kommer ge resultat i framtiden.

Den lokala utvecklingsplanen för Åmotsbygden finns att läsa på amot.nu.


En SWOT analys (strengths, weaknesses, oppurtunities, threats) har genomförts i arbetet med den lokala utvecklingsplanen i vilken man benat ut vilka styrkor och svagheter orten har, vilka möjligheter som finns och vilka hot som finns. Utifrån detta har man satt en vision inför framtiden. 

• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden

• Vi vill verka för en ökad turism i bygden

• Vi vill bevara och utveckla kultur och fritid inom bygden

• Vi vill verka för att utveckla näringslivet i bygden

• Vi vill verka för förbättrade kommunikationer inom bygden


Hur upplever dina barn tryggheten i skolan?

Hur upplever dina barn tryggheten i skolan?

Fotbollens dag - Djurgårdens IF på besök i Bergby

Fotbollens dag - Djurgårdens IF på besök i Bergby

0